การลงพื้นที่ปฏิบัติงานเดือนธันวาคม

ได้รับมอบหมายในการลงพื้นที่ในการจัดอบรมเพื่อพัฒนาอาหารท้องถิ่น ซึ่งก่อนการลงปฏิบัติงานได้มีการจัดประชุมวางแผนงานการปฏิบัติงาน ซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบหมายในการจัดเก็บรูปภาพกิจกรรมต่างๆ

อาหารท้องถิ่นใน ตำบล สนวน นั้นมีหลากหลายแต่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยวที่เคยมานั้นมีดังนี้ แกงฟัก แกงกล้วยใส่ไก่ ผัดหมี่ แกงพะแนง ยำดักแด้ ขนมตดหมา และน้ำพริกปลาทู

ซึ่งเมนูที่ข้าพเจ้าเลือกมาในวันนี้นั่นคือ น้ำพริกปลาทู ที่เลือกน้ำพริกปลาทูมานี้เพราะ น้ำพริกปลาทู   โดยคำว่า “น้ำพริก” มีความหมายมาจากการปรุงด้วยการนำสมุนไพร พริก กระเทียม หัวหอม เครื่องเทศกลิ่นแรง มาโขก บด รวมกัน เพื่อใช้สำหรับจิ้ม โดยมี ดอกแค มะเขือยาว แตงกวา ถั่วฝักยาว มะเขือม่วง ถั่วพู สัตว์น้ำต่าง ๆ เช่น ปลา กุ้ง คนในสมัยก่อนนิยมรับประทานสัตว์น้ำมากกว่าสัตว์บก จึงอาจคิดค้นน้ำพริกขึ้นเพื่อเพิ่มรสชาติ และดับกลิ่นคาวต่าง ๆ น้ำพริกถูกใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารต่าง ๆ หรือใช้ในการรับประทานเป็นกับข้าวก็ได้ และยังได้รับความนิยมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สำหรับน้ำพริกแบบทีใช้เป็นเครื่องปรุงส่วนผสมนั้น เกิดขึ้นเพราะอาหารไทยจำพวกแกง จำเป็นที่จะต้องมีส่วนประกอบ หรือกรรมวิธีการทำที่ค่อนข้างซับซ้อน ผู้ปรุงจึงคิดทำน้ำพริกขึ้นเพื่อรวบรวมส่วนผสมต่าง ๆ นั้นเข้าด้วยกัน เป็นการลดขั้นตอนการปรุงลง และยังสามารถทำเก็บไว้ได้ในจำนวนมาก ในปัจจุบันได้มีการนำน้ำพริกชนิดต่าง ๆ มาดัดแปลงเป็นอาหารหลากหลายประเภท รวมถึงนำมาผัดกับข้าว เช่น ข้าวผัดน้ำพริกนรก ข้าวผัดน้ำพริกปลาทู เป็นต้น

น้ำพริกปลาทู เป็นเมนูอาหารที่มีการตำน้ำพริก และใส่ปลาทูนึ่งเข้าไปตำร่วมด้วย ปรุงรสให้ออกเผ็ด เปรี้ยว เค็ม รับประทานกับผักสด ผักต้ม นานาชนิดการปรุงน้ำพริกให้อร่อยควรใช้ครก ครกเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการปรุงอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ไทย การตำอาหารด้วยครกจะทำให้อาหารอร่อย เพราะการตำจะทำให้รสชาติและสารต่างๆ ในพืชผักที่ถูกตำออกมา ทำให้ได้รสชาติดีกว่าการใช้เครื่องปั่น

           

 

อื่นๆ

เมนู