ศัตรูในนาข้าว สู่อาหารรสเด็ด

วุฒินันท์ แจ่มสิริกุล
หนูนาศัตรูในนาข้าว หนูทำให้ข้าวเสียหายตั้งแต่เริ่มปลูก โดยกัดกินเมล็ดข้าวที่งอก เมื่อข้าวเริ่มงอกถึงระยะแตกกอ หนูจะกัดต้นข้าว โดยอาจจะไม่กินข้าวที่กัดนั้นทั้งหมด เมื่อข้าวออกรวง หนูจะกัดกินลำต้นหรือคอรวงให้ขาด แล้วแกะเมล็ดออกจากรวงกิน นอกจากนี้ยังเก็บสะสมรวงข้าวไว้ในรัง เพื่อเป็นอาหารหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว หนูในนาข้าวที่สำคัญ มี 7 ชนิด คือ หนูพุกใหญ่   หนูพุกเล็ก  หนูนาใหญ่   หนูนาเล็ก  หนูท้องขาวบ้าน  หนูหริ่งนาหางยาว  และ หนูหริ่งนาหางสั้น แต่ที่ชาวบ้านนิยมนำมาเลี้ยงเพื่อรับประทานและเพื่อรับประทานคือหนูพุกหรือหนูแผง เพราะมีขนาดที่ใหญ่และมีรสชาติที่อร่อย สามารถทำได้หลากหลายเมนู

หนูพุก หรือ หนูแผง มีรูปร่างลักษณะรูปร่างที่ใหญ่มาก และมีจุดเด่นที่มีขนสีน้ำตาลแดงหรือน้ำตาลดำที่รุงรังไม่เป็นระเบียบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขนบริเวณหลังที่เป็นแผงแข็ง หลังตีนเป็นสีดำ หางยาวมีเกล็ดสีหนูพุก ถือเป็นหนูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตัวเต็มวัยหนัก 200-800 กรัม ส่วนมากพบหนักประมาณ 600 กรัม  โดยอาจจะมีความยาวจากปลายจมูกจรดปลายหางได้ถึง 23–28 เซนติเมตร หน้าสั้น ขนตามลำตัวส่วนหลังมีสีดำ บริเวณด้านหลังช่วงท้ายทอยมีแผงขนสีดำ และจะตั้งขึ้นเห็นได้ชัดเมื่อตกใจ  เกษตรกรรู้จักในชื่อ “หนูแผง” เสียงขู่ร้องดังมากในลำคอ จะขุยดินที่กองหน้าปากรูทางเข้า แต่เป็นหนูที่จะพบได้เฉพาะในพื้นที่เกษตร เช่น นาข้าว เท่านั้น อาศัยอยู่ในรูตามคันนาที่ขุดไว้ โดยมีขุยหรือก้อนดินที่ขุดขึ้นมากระจายเป็นเม็ดอยู่รอบ ๆ จัดเป็นศัตรูพืชที่สำคัญที่กินข้าว โดยเฉพาะข้าวที่ออกรวงเป็นอาหาร ชาวนาส่วนมากจะใช้วิธีกำจัดหลายวิธี แต่ส่วนมาชาวบ้านที่จับหนูพุกหรือหนูแผงได้ สามารถนำมาประกอบอาหารรับทานได้ชาวบ้านส่วนใหญ่มีวิธีกำจัดหลายวิธี บางคนที่จับมาได้ตัวเป็นๆที่อาจจะเล็กหน่อยหรือแข็งแรงสมบูรณ์ดี อาจจะนำมาเลี้ยงในวงบ่อเพื่อที่จะให้มันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นหรือเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ ในการกำจัดหนูมีหลากหลายวิธี เช่น การใช้กับดักหนู บ่วง กรง ใช้ปืนหน้าไม้ยิง และอาจจะใช้สารเคมีบ้างในเวลาที่หนูเข้ามาทำลายข้าวในไร่มากเกินไป

ในปัจจุบันหนูพุกหรือหนูแผงมีการนำมาเลี้ยงเพื่อที่จะนำมาบริโภคและเพื่อการขายได้สามารถทำขายให้เป็นอาชีพเสริมได้อีกทาง แต่ในฤดูกาลที่ข้าวตั้งท้องหรือใกล้จะสุก ชาวบ้านส่วนมากจะทำกับดักหนู เพื่อนำมาดักหนูเพราะหนูในช่วงนั้นได้ออกมากินข้าวหรือทำลายข้าวที่กำลังจะสุก หนูพุกในธรรมชาติชาวบ้านนิยมรับประทานนำมาประกอบอาหาร บางคนได้หลายตัวสามารถนำมาขายเป็นอาชีพเสริมได้ ปัจจุบันหนูพุกหรือหนูแผงมีทั้งหนูธรรมชาติแหละหนูเลี้ยงในวงบ่อ มีรสชาติดีสามารถทำอาหารได้หลายชนิด มีทั้ง ปิ้ง ย่าง อบ ผัด คั่ว ทำได้หลายอย่างและมีรสชาติที่อร่อยอีกด้วย

                        

                     

 

อื่นๆ

เมนู