หมูเป็นสัตว์เลี้ยงที่รู้จักกันดีมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สุกร การเลี้ยงหมู ในบ้านเมืองฝาง ต.เมืองฝาง จ.บุรีรัมย์ ชาวบ้านเลี้ยงไว้เพื่อ บริโภค เฉลิมฉลองตามประเพณีต่างๆ เช่น งานเเต่ง งานขึ้นบ้านใหม่เป็นต้น เเละ ยังสามารถนำไปขาย เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกด้วย การนำเนื้อหมูมาทำเป็นอาหารได้หลายชนิด เราควรทำให้สุกด้วยการลวก ต้ม หรือทอดก็ได้เพื่อป้องกันพยาธิที่อาจมีอยู่ในเนื้อหมูดิบ สามารถนำไปถนอมอาหารได้ โดยนำไปตากเเดด เป็นหมูเเดดเดียว สายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยง คือ หมูพันธุ์แลนด์เรซ มีรูปร่างลักษณะดีสามารถเพิ่มน้ำหนักได้เร็วกว่าหมูพันธุ์พื้นเมือง เนื้อมีไขมันน้อยขายได้ราคาดี  มีการสร้างคอกให้หมูอยู่  โดยคอกหมูจะเทพื้นด้วยซีเมนต์โดยเทให้ลาดต่ำออกไปทางด้านหลังเพื่อสะดวกในการทำความสะอาดกวาดเก็บขี้หมู  บางแห่งยกพื้นสูงช่วยให้อากาศถ่ายเทได้ดีเพื่อให้หมูสมบูรณ์แข็งแรงผู้เลี้ยงให้อาหารผสมที่มีคุณค่าและจัดให้หมูได้ฉีดวัคซีนตามกำหนดการคัดเลือกพันธุ์หมูที่ดีมาผสมทำให้ลูกหมูมีโอกาสรอดตายสูง การเลี้ยงหมูทุกวันนี้จึงเปลี่ยนจากการเลี้ยงแบบหลังบ้าน บ้านละ ๒-๓ ตัว มาเป็นการเลี้ยงหมูจำนวนมากเพื่อการค้า

อาหารของหมูก็ หาได้ง่ายราคาไม่เเพง โดยใช้ผักที่หาได้ทั่วไป เช่น ผัก บุ้ง ผักตบชวา จอก แหน หรือหยวกกล้วยสับละเอียดผสมกับรำข้าวและน้ำเป็นอาหารให้หมูกิน

 

อื่นๆ

เมนู