1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
  4. SC03 การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

SC03 การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

          ในการปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนกรกฎาคม คณะผู้ปฏิบัติงานมีวาระการปฏิบัติงานโดยจะเป็นเรื่องการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19 โดยเฉพาะเจาะจงเรื่องการทำความเข้าใจกับวัคซีนและความสำคัญของการฉีดวัคซีนซึ่งจะมีผลต่อการลดการเเพร่ระบาดและการเสียชีวิตของผู้ที่ได้ัรบเชื้อ COVID 19

          โดยก่อนการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงจำเป็นที่ต้องมีการประชุมผู้ปฏิบัติงานเสียก่อน แต่สืบเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 อย่างรุนแรง ณ ขณะนั้น ทำให้คณะผู้ปฏิบัติงานและคณาจารย์หัวหน้างานจำต้องมีความระมัดระวังลดการร่วมกลุ่มกัน จึงมีการจัดการประชุมผ่าน Google Meet การประชุมเริ่มในเวลา 9.00 นาฬิกา ได้ข้อสรุปแล้วจึงได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

          ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน คณะผู้ปฏิบัติงานลงความเห็นว่าควรที่จะลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ที่วัด 2 ที่ได้แก่ วัดสนวนใน และสำนักสงฆ์วัดป่านกกระเรียนเพราะ ณ ขณะนั้นเป็นวันพระชาวบ้านเข้าวัดเพื่อทำบุญประกอบพิธีทางศาสนาจึงมีความเหมาะสมในการประชาสัมพันธ์ โดยใช้ศาลาวัดจัดเป็นสถานที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้

          ถัดต่อไปคือกลุ่มเป้าหมายที่เป็นร้านค้าในแต่ละหมู่บ้านซึ่งมีโอกาสสูงที่จะมีการพบปะพบเจอกับผู้คนในจำนวนมาก โดยทำการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตัวอย่างไรให้มีประสิทธิภาพที่สุดจากเชื้อไวรัสและที่สำคัญที่สุดคือการให้ความรู้เรื่องของวัคซีนว่ามีความสำคัญนอกจากจะช่วยรักษาชีวิตแล้วยังช่วยให้เศรษฐกิจการค้ากลับมาเป็นปกติซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจปกท้องของประชาชนดีขึ้นโดยทั่วกัน พร้อมกันนั้นก็ได้มอบอุปกรณ์ป้องกันเชื่อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ค้าและร้านค้าเหล่านั้น

          โดยสรุปจากการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน คณะผู้ปฏิบัตงานได้สังเกตว่าเหล่าประชาชนมีความวิตกกังวลต่อการรับวัคซีนเป็นอย่างมากสืบเนื่องจาการติดตามผ่านช่องทางสื่อต่างๆโดยการเกิดเฉพาะผลข้างเคียงต่างๆที่เกิดจากวัคซีนจนทำให้ผู้รับวัคซีนเกิดอาการผลข้างเคียงจนถึงแก่ความตาย โดยที่ข่าวส่วนใหญ่ที่ประชาชนติดตามนั้นอาจเป็นข่าวลือที่ไม่เป็นความจริง หรืออาจจะเป็นข่าวที่รายงานผ่านสื่อหลักที่เป็นข้อเท็จจริงแต่ประชาชนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ข่าวต่างๆเหล่านี้ส่งผลต่อทัศนคติที่ลบต่อวัคซีนเป็นอย่างมาก มีความจำเป็นอย่างมากที่ผู้ที่มีความรับผิดชอบต้องรณรงค์ทำความเข้ากับประชาชนอย่างเร่งด่วน หลังจากที่คณะผู้ปฏิบัติงานได้ทำความเข้าใจและให้ความรู้ ประชาชนส่วนใหญ่เริ่มคลายความกังวลลงไปอย่างมากพร้อมทั้งแสดงท่าทีที่ต้องการจะรับการฉีดวัคซีน จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเพื่อที่จะลดการติดเชื้อสร้างความมั่นใจจนนำไปสู่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศพร้อมทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนกลับคืนสุู่ปกติสุขอีกครั้ง

 

อื่นๆ

เมนู