จุฑามาศ คะรัมย์

จากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ภายในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างเร็ว ในกรุงเทพมหานคร และหลายๆที่เกือบทั่วประเทศไทย หลายๆคนที่เข้าไปทำงานที่นั่น ต่างก็เป็นกลุ่มเสี่ยง และมีหลายๆที่ล็อกดาวน์ คนในห้ามออกคนนอกจะเข้าต้องได้รับการตรวจว่ามีผลเป็น Not detect หรือเป็นลบ ถึงจะเข้าจังหวัดได้ และเนื่องจากในตัวกรุงเทพฯ มีประชากรบางส่วนที่ไม่สามารถ ได้รับการตรวจ เนื่องจากหลายๆที่ถ้าตรวจเจอ ไม่มีเตียงในการรักษา จังหวัดบุรีรัมย์จึงมีนโยบายรับลูกหลานคนบุรีรัมย์กลับบ้าน และได้ตั้งจุดกักตัวสำหรับผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง สีเเดงเข้ม ได้กักตัว มีทั้งศูนย์ใหญ่ ไอคิว และจุดตามหมู่บ้าน ตำบล อย่างในชุมชนบ้านโคกลำดวนมีการตั้งจุดกักตัวที่วัดบ้านโคกลำดวน มีผู้กักตัว 2 คน และ เมื่อเข้าต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ผ่านการตรวจมาแล้วว่ามีผลเป็นลบ แล้วเข้ามากักตัว อีก 14 วัน ในระหว่าง 14 วันจะมี อสม.ประจำหมู่บ้าน มาเฝ้าผู้กักตัว ทั้งกลางวันและกลางคืน มีอาหารให้ทาน ครบทั้ง 3 มื้อ มี การสอบถามอาการในช่วงกักตัวในทุกๆวัน เมื่อครบ 14 วัน จะได้รับการ swab จากทีมอนามัย โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากอนามัย สวมชุด PPE เข้ามาตรวจโดยการ swab ให้กับผู้ที่กักตัวครบ 14 วันในตำบลอีกครั้งถ้าผลเป็นลบ ก็กลับบ้านได้ แต่ถ้าผลออกมาเป็น บวก ก็จะส่งตัวเข้ารับการรักษาโดยทันที ป้าทีม อสม.เล่าให้ฟังว่า เราตั้งจุดกักตัวในชุมชน ก็มีลูกๆหลานๆของคนในชุมชนที่อยู่ต่างจังหวัด เริ่มมีติดต่อเข้ามาเพราะมีหลายๆคน ตกงาน ต้องการกลับบ้าน ก็มีที่กักตัวรองรับ โดยไม่ต้องไปกักตัวไกล สำหรับบางคนที่ยังไม่รับวัคซีน เมื่อกักตัวครบ 14 วันผลตรวจเป็นลบ อสม.ก็จะมีเอกสารใบบัตรคิวให้ไปรับการฉีดวัคซีน นอกจากนั้นคนในชุมชนก็ต่างให้ความร่วมมือ ช่วยกันดูแลตัวเองและคนครอบครัวมากขึ้น สวมใส่แมสทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน หลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้ตัวเองและคนในครอบครัวปลอดภัยจากโควิด 19

 

อื่นๆ

เมนู