ปพนวิช ประทุม

การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย Rapid Antigen Test คืออะไร

เป็นการ Swab (เก็บตัวอย่างเชื้อบริเวณลำคอ และหลังโพรงจมูก)ตรวจทดสอบเพื่อหาเชื้อเบื้องต้น สามารถตรวจได้สะดวกและทราบผลได้รวดเร็ว ผู้ตรวจสามารถรอผลตรวจได้ภายใน 2-3 ชั่วโมง (ระยะเวลาอาจเพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้ใช้บริการตามสถานพยาบาลนั้นๆ) การตรวจแบบ Rapid Antigen Test เพื่อให้ผู้ติดเชื้อรู้ตัวและเข้าสู่กระบวนการกักตัวเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ อย่างไรก็ตามยังคงเป็นเพียงการตรวจเบื้องต้น ควรตรวจด้วยวิธี RT-PCR ร่วมด้วยเพื่อความแม่นยำหากมีผลเป็นบวก หรือมีอาการ

ชุดตรวจแอนติเจนแบบเร็ว (Antigen Test Kit) เป็นการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 โดยตรวจหาสารพันธุกรรม (Antigen) ของเชื้อโรคโควิด-19 ในระบบทางเดินหายใจด้วยตนเองโดยใช้ไม้สวอบ (swab) เก็บสารคัดหลั่งที่เยื่อบุโพรงจมูก มี 2 ประเภท ได้แก่

  1. ชุดตรวจตัวอย่างที่เยื่อบุด้านหลังโพรงจมูก (Nasopharyngeal Swab) ก้านไม้สวอบในชุดตรวจจะค่อนข้างยาว
  2. ชุดตรวจตัวอย่างที่เยื่อบุโพรงจมูกด้านหน้า (Nasal Swab) ก้านไม้สวอบจะสั้นกว่า

สรุปRT-PCR และRapid Antigen Test แตกต่างกันอย่างไร

  • สำหรับ Rapid Antigen Test เป็นการตรวจที่สะดวกและใช้ระยะเวลาน้อยกว่าในการวินิจฉัย เป็นการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในระดับเบื้องต้น หากผลออกมาเป็นบวก (พบเชื้อโควิด-19) ต้องตรวจ RT-PCR เพื่อยืนยันอีกครั้ง
     
  • ต่างกับการตรวจแบบ RT-PCR ที่เป็นการตรวจในระดับสูงสามารถยืนยันเชื้อได้แม้จะมีเชื้ออยู่ในตัวน้อยมากก็ตาม โดยไม่ต้องพึ่งการตรวจแบบอื่นอีก แต่จะใช้เวลาในการวินิจฉัยนานกว่าแบบ Rapid Antigen Test

 

ทำความรู้จักชุดตรวจโควิดเร็ว “Antigen Test Kit” พร้อมวิธีอ่านค่า ก่อนซื้อตรวจเองที่บ้าน | Brand Buffet    เช็คก่อนตรวจ! วิธีการตรวจโควิด-19 ปัจจุบันมีกี่แบบ แล้วแบบไหนเหมาะกับคุณ? - Xperience

อื่นๆ

เมนู