นางสาวเปรมกมล ปลงรัมย์

เนื่องจากช่วงนี้มีการระบาดหนักของโรคโควิด 19 ในต่างจังหวัดที่มีพื้นที่สีแดงเข้ม ทำให้มีประชาชนในหมู่บ้านที่ออกไปทำงานต่างจังหวัดต่างพากันทยอยกันกลับเข้าหมู่บ้านเป็นจำนวนมาก ทำให้มีการกักตัวเฝ้าระวังของบุคคลที่เข้ามาในหมู่บ้านว่ามีการติดเชื้อหรือไม่และเฝ้าระวังตรวจหาเชื้อก่อนเข้าหมู่บ้านมากักตัว14วัน และเฝ้าดูอาการทำให้มีการสร้างจุดกักกันตัวของหมู่บ้านให้ผู้ที่เข้ามาในหมู่บ้านไปกักกันดูอาการว่ามีอาการที่จะป่วยเป็นโควิด 19 และมีการ Swab ตรวจหาเชื้อทุกๆ 7 วัน และมี แม่ๆ อสม. เฝ้าประจำจุดที่กักกันตัวเพื่อดูอาการของผู้ที่มาจากต่างจังหวัดเข้ามาในจังหวัด

การปฎิบัติตัวของการมาเฝ้าผู้กักตัวคือเว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือให้สะอาดสวมหน้ากากอนามัยและสวมถุงมือ มีหน้าที่ค่อยส่งข้าวส่งน้ำ และเฝ้าดูอาการของผู้กักตัว
ผู้กักกันตัวที่กักตัวครบ 14 วันแล้วและมีการตรวจหาเชื้อแล้วไม่พบเชื้อจะมีการสอบถามว่าจะรับวัคซีนหรือไม่ถ้ารับวัคซีน เจ้าหน้าที่ อสม.จะไปหาบัตรคิวและวันที่จะรับวัคซีนให้ผู้กักกันตัวครบ14วัน ไปรับวัคซีนป้องกันโรคโควิค 19 ที่สนามฟุตบอลช้างอารีน่า แต่ถ้าตรวจแล้วมีการพบเชื้อจะส่งเรื่องให้โรงพยาบาลมารับผู้ติดเชื้ออยู่ที่สถานที่กักตัวไปเข้ารับการรักษาตัวต่อไปและมีการพ่นแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังมีผู้พบเชื้อและหลังจากการกักกันตัวครบ14วันแล้ว

อื่นๆ

เมนู