วนิดา นาประโคน

วันที่ 8-9 เมษายน 2564 คณะอาจารย์และน้องๆนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ออกพื้นที่ปฏิบัติงานมาอบรมการตัดต่อคลิปด้วยมือถือ ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง
ข้าพเจ้านางวนิดา นาประโคน มีความภาคภูมิใจที่ได้รับโอกาสนี้ได้เข้าร่วมอบรมการตัดต่อคลิปปัจจุบันอายุ49ปีแล้วเรียนจบประถมศึกษาปีที่ 6 ความรู้ก็แค่อ่านออกเขียนได้นิดหน่อยไม่เก่งอะไรมีอาชีพทำนาไม่เคยได้เรียนคอมพิวเตอร์เลยแต่ได้มาอบรมก็ได้ความรู้มากมาย จากการไม่เคยตัดต่อคลิปจากมือถือพอได้เรียนอบรม 2 วันก็มาฝึก หัดลองตัดต่อคลิปได้บ้างขั้นพื้นฐานลองเขียนข้อความบนภาพลองเลือกเสียงใส่คลิปและเลือกเอฟเฟกต์ลองตัดภาพและใส่เสียงให้ตรงกับภาพและเลือกบับเบิ้ลใส่ให้เห็นตัวหนังสือชัดมากขึ้นก็พอทำได้บ้างจากคนที่ไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยและจะพยายามเรียนรู้ไปเรื่อยๆถึงจะอายุเยอะแล้วถ้าเราสนใจและมีความตั้งใจจะเรียนก็คงจะมีความรู้มากกว่านี้ นี่คือความภาคภูมิใจที่ได้รับโอกาสอันดีนี้
ก็ขอขอบคุณคณะอาจารย์และน้องๆนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ทุกคนทุกท่านที่มีกิจกรรมนี้ที่ได้มาอบรมให้ความรู้ให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำ ข้าพเจ้าจะนำความรู้และคำแนะนำไปเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป

   

อื่นๆ

เมนู