เสริมความรู้ในการต่อยอดพัฒนา กับการทำธุรกิจออนไลน์

    ในโลกที่มีความแข่งขันสูง และทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเชื่อมต่อกันข้ามพรมแดนได้ในช่วงพริบตา การตลาดออนไลน์ จึงเป็นทางเลือกใหม่ที่ใช้ช่วยในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เนื่องจาก การทำธุรกิจออนไลน์ สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ในเวลาอันรวดเร็ว สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้แบบเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทั่วโลก แล้วที่สำคัญ ราคาค่าโฆษณาเมื่อเทียบกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์แบบอื่นๆแล้ว การทำธุรกิจออนไลน์ นั้น เป็นอะไรที่ถูกที่สุด ลดค่าใช้จ่าย เมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นๆ

ในช่วงนี้ผมและผู้ปฎิบัติงานได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์ ให้แก่ชาวบ้านเมืองโพธิ์ ที่หมู่8 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเป็นการอบรบออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูม (zoom) ชาวบ้านทุกท่านยินดีเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่เข้ามา ถึงแม้อาจจะต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมอีกซักหน่อย แต่ไม่เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้


การทำธุรกิจออนไลน์ สามารถช่วยให้ผู้ขายประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งในเรื่องของสินค้า พนักงานขาย และให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีผู้ใช้ทั่วโลกกว่า 600 ล้านคน ทำให้ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา แต่ทั้งนี้ ผู้ขายจะต้องศึกษาเรื่องของสินค้า, ช่องทางการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อให้การใช้สื่อประเภทนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ ผมขอขอบคุณเหล่าวิทยากรทุกท่านที่มาให้ความรู้ในครั้งนี้ หวังว่าจะมีการอบรมที่เป็นประโยชน์เช่นนี้มาเรื่อยๆ เพื่อเสริมความรู้ เสริมความรู้ในการต่อยอดพัฒนา

อื่นๆ

เมนู