น้ำใจเพื่อคลายทุกข์ช่วงโควิด 19

อัษฎาวุธ  พุดจีบ

          เป็นเวลากว่า 1 ปี ที่ทุกคนต้องเผชิญหน้ากับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งสร้างความเดือดร้อนและความทุกข์ให้กับผู้คนมากมาย ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต นอกจากนี้ยังต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิต การต้องระมัดระวังด้านสุขภาพ ซึ่งส่งผลต่อความสุขในการใช้ชีวิตอีกด้วย สุขภาพก็ต้องระวังให้รอดพ้นจากโควิด 19 แต่ชีวิตยังต้องดำเนินต่อไป หลายครอบครัวเดือดร้อน ไม่สามารถประกอบอาชีพได้เหมือนเคยทำให้ขาดรายได้ทันที ขณะที่รายจ่ายและภาระหนี้สินยังคงมีตามปกติ

          แม้ภาครัฐออกมาตรการชุดใหญ่เพื่อยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเยียวยา แต่ด้วยข้อจำกัดในทางปฏิบัติอาจไม่สามารถครอบคลุมได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของภาคเอกชนและประชาชนจึงเกิดขึ้นให้เห็นทั่วไป เราจึงเห็นภาพประชาชนยืนต่อแถวท่ามกลางแดดร้อนฝนตกเพื่อรับอาหารกล่องหรือข้าวสารอาหารแห้งจากผู้ที่นำมาบริจาค นอกจากนี้ ความเอื้ออาทรในสังคมยังมีในรูปแบบอื่น ๆ ที่หลากหลาย เช่น เปิดพื้นที่ขายของฝากร้าน โรงพยาบาลส่งยาให้ฟรีโดยไม่ต้องไปหาหมอหรือแม้กระทั่งพระสงฆ์ก็เปลี่ยนจากการรับบิณฑบาตมาเป็นผู้แบ่งปันอาหารแจกประชาชน

           ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ บำรุงสุขให้แก่พี่น้อง ประชาชน และครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนมีฐานะยากจน เป็นผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ในเขตตำบลร่อนทอง โดยสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เช่น ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง หน้ากากอนามัย และน้ำดื่ม ได้รับการบริจาค จากชาว U2T มอบให้กับตำบลร่อนทอง เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ต้องกักตัวอยู่ภายในบ้าน รวมทั้งชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ภาพกิจกรรม

วีดีโอประจำเดือน

อื่นๆ

เมนู