นางสาวเบ็ญญา เลี่ยมนางรอง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่รุนแรงมากขึ้น ทำให้มีผู้ติดเชื้อหลายหมื่นคนต่อวันและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ตำบลเมืองฝางจึงได้จัดตั้งศูนย์กักตัวขึ้นโดยการร่วมมือระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นและคนในชุมชนเพื่อให้คนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือผู้ที่มีความจำเป็นต้องออกนอกพื้นที่จังหวัดเมื่อเดินทางกลับมาต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการนอกจากปฎิบัติตามมาตราการของตำบลแล้วยังสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้ชุมชนอีกด้วย โดยส่วนใหญ่ใช้พื้นที่วัดจัดตั้ง เพราะวัดมีพื้นที่ศาลาค่อนข้างกว้าง อากาศถ่ายเทสะดวก ห้องน้ำเพียงพอ ซึ่งภายในตำบลเมืองฝางมีศูนย์กักตัวหลายแห่ง ได้แก่ ศูนย์กักตัววัดบ้านเมืองดู่ ศูนย์กักตัววัดทุ่งสีดาวัดป่าสวนธรรมและศูนย์กักตัววัดโคกลำดวน ซึ่งในแต่ละพื้นที่มีบริเวณวัดค่อนข้างกว้างสามารถแบ่งพื้นที่สำหรับการกักตัวอย่างชัดเจนโดยจัดทำการกั้นและการทำสัญลักษณ์ว่าเป็นพื้นที่สีแดงสำหรับการกักตัว นอกจากนี้ยังมีการจัดพื้นที่สำหรับเจ้าหน้าที่ อสม. และผู้นำชุมชนที่มาเฝ้าตลอดเวลา ในระหว่างการกักตัวจะมีเจ้าหน้าที่ของ รพ.สต. จะเข้ามาสอบถามอาการและมา swab ให้แก่ผู้กักตัว เพื่อติดตามและเฝ้าระวังโควิด-19 จนครบ 14 วันตามมาตราการที่กำหนดไว้
ศูนย์กักตัวระดับตำบลที่ชาวบ้านและหน่วยงานในท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นแต่ละแห่งก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปแต่มีจุดประสงค์เดียวกันคือเพื่อเฝ้าระวังและรับมือกับโควิด-19 ในชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านห่างไกลจากโรคระบาดนี้

อื่นๆ

เมนู