การเดินทางไปทำงานที่บ้านโคกลำดวนระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร เดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์กับเพื่อนๆ ที่ปฏิบัติงานด้วยกัน3คน เพื่อไปช่วยเจ้าหน้าที่ อสม กับ หมอ เฝ้าระวังคนกักตัว และคนที่มาจากต่างพื้นที่ คนที่กักตัวอยู่ที่วัดโคกลำดวนตอนนี้อยู่ที่วัดประมาณ5 คน และกักตัวอยู่ที่บ้าน1คน และวันที่11 กันยายน พ.ศ2564 จะมีหมอมาตรวจเชื้อผู้ที่กักตัว เวลาเริ่มตรวจ 09:30 อุปสรรคช่วงนี้ฝนตกหนัก เดินทางลำบาก การรับประทานอาหารต้องเดินทางไปกินอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งอยู่ไกลจากบ้านโคกลำดวน

อื่นๆ

เมนู