ดิฉันนางสาวเมทินี  ศรีเพ็ชร ผู้ปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ                            ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ”  ประเภทบัณฑิตจบใหม่                                                                       (กพร. ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์)

ในวันที่ 16 กันยายน 2564 นายอำเภอสตึก ปลัดอำเภอ พนักราชการ และเจ้าหน้าที่ของที่ว่าการอำเภอสตึกร่วมกันให้กำลังใจและขอบคุณพี่น้องชาวอำเภอสตึกทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานจากราชการต่างๆ พนักงานบริษัท คณะครูนักเรียนนักศึกษาหน่วยงานทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพี่น้องประชาชนชาวอำเภอสตึกทุกท่านที่มาร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2564  ตามโครงการ Plus ๑ เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (Plus Blood Donatine More Lives) เพื่อรณรงค์การบริจาคโลหิตตลอดปี 2564 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตในวันที่16กันยายน2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสตึก เป็นจำนวน 158 ราย คิดเป็น 63,200 ซีซี และมีผู้บริจาคอวัยวะเป็นจำนวน 1 ราย และบริจาคดวงตาเป็นจำนวนอีก 1 ราย ซึ่งการบริจาคเลือด ณ ที่ว่าการอำเภอสตึกจะมีอีกครั้งในเดือนธันวาคม เป็นครั้งที่ 4 ครั้งสุดท้ายของปีพุทธศักราช2564  ด้วยความเคารพ ชาวอำเภอสตึกยินดีต้อนรับทุกท่าน

                                                              

คนเราสามารถบริจาคโลหิตกันได้ทุกๆ 3 เดือน สำหรับผู้ชาย และทุกๆ 6 เดือน สำหรับผู้หญิง โดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และที่สำคัญการบริจาคเลือดนอกจากจะเป็นการได้ทำบุญช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแล้ว ยังมีผลดีต่อสุขภาพอีกด้วย เช่น ทำให้สุขภาพแข็งแรง  หุ่นดี เพรียวลม ผิวเปล่งปลั่ง ลดความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งได้ สำคัญนี้ให้เลือด=ให้ชีวิต ที่ว่าการอำเภอสตึกขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้อีกครั้ง

อื่นๆ

เมนู