คัดแยกขยะรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อชุมชนโคกเหล็กน่าอยู่

                                                                                                                            น้ำฝน  กุมรัมย์

                  การสร้างขยะเริ่มต้นที่ตัวของเราเอง จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงควรคัดแยกขยะตามประเภทก่อนนำไปทิ้งที่ถังขยะสาธารณะหรือในชุมชน นอกจากจะเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสาธารณะแล้ว ยังช่วยในเรื่องของการป้องกันปัญหากองขยะที่จะไปทำลายสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตอื่นๆในชุมชนให้สะอาดไม่มีขยะตามท้องถนนอีกด้วย

ทางทีมงานU2Tของตำบลโคกเหล็กได้จัดการอบรมเกี่ยวกับเรื่องขยะในชุมชน และช่วยกันทำถังขยะแจกคนที่มาอบรม หนึ่งในผู้มาอบรมคือคุณป้ายุพิน กุมรัมย์ ชาวชุมชนโคกเหล็ก ที่บ้านของคุณป้ามีถังขยะอยู่ 2 ถัง แบ่งตามประเภทชนิดของขยะ ช่วยกันรับผิดชอบ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ เริ่มจากการคัดแยกในครัวเรือน เพื่อให้เหลือขยะทิ้งน้อยที่สุด ก่อนที่ขยะแต่ละประเภทจะถูกส่งต่อไปตามเส้นทางสายใหม่ที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเหมือนเช่นในอดีต ส่วนขยะประเภทรีไซเคิล อย่างขวดพลาสติกประเภทต่างๆ สามารถนำมาขายกับโครงการธนาคารขยะ และใช้ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าแปรเป็นผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ตะกร้า พัด หมวก หรือผ้ากันเปื้อน ที่นอกจากจะนำมาใช้งานในชีวิตประจำวันได้แล้ว ยังสามารถจำหน่ายและสร้างรายได้เสริมให้กับชาวชุมชนอีกด้วย นอกจากเรื่องการแยกขยะทั้งหมดแล้ว อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ตำบลโคกเหล็กดำเนินการควบคู่ไปด้วยนั่นคือ การปลูกฝังจิตสำนึกแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับเยาวชน และคนในพื้นที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ไม่ว่าจะเป็น การสอนให้เด็กนักเรียนคัดแยกกล่องนม หลังจากดื่มเสร็จแล้ว นำมาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนทิ้ง หรือการที่ชาวบ้านนำขยะที่คัดแยกและล้างจนสะอาดมาทำเป็นผ้าป่ารีไซเคิลให้กับวัดในแต่ละปี เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าวิธีการคัดแยกขยะในครัวเรือนเป็นเรื่องง่ายๆ ที่ใครๆ ก็ทำได้ การคัดแยกขยะทิ้งทำให้ชาวชุมชนมีจิตใต้สำนึกที่ดีในรักสภาพแวดล้อมในชุมชนเพียง แค่มีความตั้งใจมองเห็นมูลค่าจากสิ่งของรอบตัว ทำให้ชุมชนน่าอยู่มากยิ่งขึ้นลดปัญหาขยะล้นในตามครัวเรือน พร้อมกับความมุ่งมั่น ได้รับความร่วมมือจากทุกคนในชุมชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

                     

     

อื่นๆ

เมนู