นายนรวิชญ์ มะโน

เกษตรกรรมมีความสำคัญต่อสังคมไทยในชนบทมาเป็นระยะเวลายาวนาน ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืช การการปศุสัตว์ ซึ่งทั้งหมดล้วนมีต้นทั้งหมด ซึ่งทำให้ประชากรที่มีความยากจนไม่สามารถทำการเกษตรที่มีความหลากหลายได้มากนัก

หอยขม ยังคงได้รับความนิยมในการนำมาประกอบอาหาร แต่ปัจจุบันจะหาหอยขมตามท้องนา คูคลองยากขึ้น ในปัจจุบันมีการเลี้ยงหอยในอ่างเลี้ยงปลาซึ่งเหมาะที่จะเลี้ยงไว้บริโภคในครัวเรือน

ขั้นตอนการเลี้ยง เริ่มต้นจากการนำวงบ่อซีเมนต์มาขังน้ำ นำหยวกกล้วยสับ มูลสัตว์ มาใส่เพื่อกำจัดกลิ่นและคราบซีเมนต์ออก ขังน้ำดังกล่าวนานประมาณ 1-2 สัปดาห์ หรือจนกว่ามีตะไคร่น้ำขึ้นก็สามารถนำมาใช้เป็นบ่อสำหรับเลี้ยงหอยขมได้แล้วพ่อแม่พันธุ์หอยขมที่ใช้เลี้ยงมีอายุตั้งแต่ 3 เดือน ควรเลือกพ่อแม่หอยที่มีขนาดใหญ่ น้ำหนักตั้งแต่ 60-100 ตัว ต่อกิโลกรัม หอยขมจะมี 2 เพศ ในตัวเดียวกัน มีการผสมพันธุ์ได้ด้วยตัวของมันเอง เมื่ออายุได้ 60 วัน ออกลูกเป็นตัวครั้งละประมาณ 40-50 ตัว

 

อื่นๆ

เมนู