นางสาวเปรมกมล ปลงรัมย์

เนื่องจากสถานการณ์โควิคยังไม่คลี่คลายจึงมีผู้กักตัวเป็นจำนวนมากที่มากับตัวที่กักกันตัวที่รัฐจัดสรรให้ทำให้ผู้ว่าจ้างจึงมาช่วยปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าผู้กักตัวแต่ละจุดโดยจะแบ่งผู้ว่าจ้างไปแต่ละโซนที่ได้รับมอบหมายผู้ว่าจ้างมีหน้าที่เฝ้าปฏิบัติงานโดยการสังเกตและประเมินอาการเบื้องต้นของผู้เข้ากักตัวว่ามีอาการที่จะแสดงหรือไม่ทางผู้ว่าจ้างก็มีการปฎิบัติตนให้ถูกหลัก โดยการพกแอลกอฮอล์ มาที่กักตัวทุกวันมีการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร และไม่ไปคลุกคลีจนเกินไป และเมื่อปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ้นก่อนที่จะกลับบ้านก็ไม่ลืมพ่นแอลกอฮอล์ตามมือและตามร่างกายพอถึงบ้านก็อาบน้ำเปลี่ยนชุดทันทีเพื่อเฝ้าระวังไม่ทำให้การปฏิบัติของตนเองมีการชะล่าใจเกินไปทางนี้ทางผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค covid-19 ครบตามจำนวนที่ต้องได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้วเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรคโควิด2019

 

อื่นๆ

เมนู