นางสาวสุฑามนต์ อะรัญ

สถานการณ์ในปัจุบันของโรคโควิด-19 ได้ระบาดในโซนภาคกลางของประเทศไทย ส่วนใหญ่ประชาชนบ้านโคกลำดวล จะไปทำงานในโซนภาคกลาง ทำให้ประชาชนที่ไปทำงานต่างกลับมาบ้าน ทางตำบลเมืองฝางจึงได้จัดตั้งศูนย์กักตัว ณ วัดโคกลำดวล(โซนบ้านโคกลำดวล)
ประชาชนในเขตบ้านโคกลำดวล ที่จะเดินทางเข้าจังหวัดบุรีรัมย์ในเขตบ้านโคกลำดวลจะต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้าน อสม. ก่อนเข้าในหมู่บ้าน เพื่อกักตัวผู้ที่มาจากต่างจังหวัดและจังหวัดเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด-19 เป็นเวลา 14 วัน ซึ่งจะมีทีมหมอผู้เชี่ยวชาญ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองฝาง จะตรวจโควิด-19 ให้กับกลุ่มผู้เสี่ยงสูง และผู้กักตัว ณ ศูนย์กักตัววัดโคกลำดวล และในบริเวณศูนย์กักตัวจะมี อสม. ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาลัยสู่ตำบล มาเข้าเวรเพื่อดูแลความปลอดภัย และความสะดวกสบายแก่ผู้กักตัว และเมื่อครบกำหนดการกักตัว 14 วันก็จะสามารถนำหลักฐานการกักตัว ไปฉีดวัคซีนที่สนามช้างอารีน่าจังหวัดบุรีรัมย์ได้เลย

อื่นๆ

เมนู