ข้าพเจ้านางสาวอดิศา  ใจกล้า ประเภทบัณฑิตจบใหม่ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม

เนื่องจากสถานการณ์โควิค 19 ระบาดเป็นอย่างมากข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่ม รวมถึงคณะอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มได้มีการจัดประชุมเพื่อวางแผนและเตรียมงาน สถานที่ จึงได้ออกรณรงค์และประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และให้ความรู้ด้านต่างๆเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ตามตำบล หมู่บ้าน วัดและศาลาประชาคมเพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมการฉีดวัคซีนและมีการสอบถามว่ามีการจองคิวในการเข้ารับการฉีดวัคซีนไปแล้วแค่รออาสาสมัครของหมู่บ้านแจ้งวันและเวลาในการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิค-19 ทางคณะผู้ปฏิบัติงานได้นำเจลแอลกอฮอร์และหน้ากากอนามัยแจกผู้ที่เข้าร่วมการอบรม

 

 

 

 

วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

-ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์

-รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม

-สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเว้นระยะห่างไม่ได้

-ไม่สัมผัสตา จมูก หรือปาก

-ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม

-เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย

-หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบากโปรดไปพบแพทย์

 

ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19

-ผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือ มียาประจำที่ต้องรับประทาน ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อน

-พักผ่อนให้เพียงพอ

-หากเจ็บป่วย มีไข้ ไม่สบาย ให้เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อนอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์

-ดื่มน้ำให้เพียงพอ งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-รับประทานอาหารให้เรียบร้อย หากมียารักษาโรคประจำตัวก็ให้รับประทานได้เลย

 

หลังรับวัคซีนโควิด-19

-สังเกตอาการข้างเคียงที่โรงพยาบาล 30 นาที ก่อนกลับบ้าน หากมีอาการผิดปกติ เช่น แขนขาอ่อนแรง     ชาครึ่งซีก ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด ให้รีบแจ้งพยาบาลหรือแพทย์ทันที

-หลังฉีด 2 วัน อย่าใช้แขนข้างที่ฉีด อย่าเกร็ง หรือยกของหนัก

-ถ้ามีไข้ หรือปวดเมื่อยมากทนไม่ไหว สามารถทานพาราเซตามอลขนาด 500 มิลลิกรัม ครั้งละหนึ่งเม็ด สามารถทานซ้ำได้ถ้าจำเป็นโดยเว้นระยะเวลาห่าง 6 ชั่วโมง

-เมื่อกลับบ้านแล้วควรประเมินอาการตัวเองต่อเนื่องอีก 48-72 ชั่วโมง บางรายอาจพบผลข้างเคียงเกิดขึ้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นผลข้างเคียงเฉพาะที่ เช่น อาการปวด บวม บริเวณที่ฉีด และผลข้างเคียงที่ไม่รุนแรง เช่น ไข้ต่ำๆ เมื่อยล้า หรือ มีลมพิษ

-ซึ่งหลังจากได้รับวัคซีนครึ่งชั่วโมง – 2 ชั่วโมง อาการจะค่อยๆ ลดลง แต่ถ้าไข้ขึ้นสูงมาก แขนขาอ่อนแรง ชาครึ่งซีก ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด ควรกลับไปโรงพยาบาล หรือโทร 1669 เพื่อประเมินอาการทันที

อื่นๆ

เมนู