โควิดภัยใกล้ตัว

หทัยชนก นะรมรัมย์

ปัจจุบันนี้ สถานการณ์COVID-19 ระลอกที่สามนี้ถือว่าเป็นภัยใกล้ตัวสำหรับชาวบ้านเป็นอย่างมากเนื่องจากในหลายๆอำเภอต่างก็ติดกันเยอะมาก เนื่องจากประชาชนจะไม่ค่อยตระหนักถึงความสำคัญของโรคระบาดนี้จึงทำให้โรคนี้สมารถเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตเราอย่างมาก ดังนั้นจึงอยากให้ชาวบ้านทุกคนได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยป้องกันการเกิดการเเพร่เชื้อโดยการเชิญชวนชาวบ้านให้มีการป้องกันการด้วยตัวเอง

ไวรัสโคโรน่าหรือโควิด19เป็นโรคระบาทที่ร้ายแรงซึ่งติดต่อจากคนสู่คนได้ง่ายมากหากมีการควรรีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดเพราะไวรัสนี้เป็นไวรัสที่องค์การอนามัยโลก ได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็น “การระบาดใหญ่” หรือ หลังจากเชื้อลุกลามไปอย่างรวดเร็วในทุกภูมิภาคของโลกอาการของโควิด19บางรายอาจจะไม่แสดงอาการส่วนบางรายก็จะแสดงอาการดังนี้คือมีไข้ มีอุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป (อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยบางรายอาจไม่มีไข้เลย)มีอาการทางเดินหายใจข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่งบางคนอาจจะมีเพียงอาการเดียว หรือมากกว่านั้นเช่น เจ็บคอ ไอ มีน้ำมูก หายใจเร็วหายใจลำบากหอบเหนื่อย จมูกไม่ได้กลิ่นหรือลิ้นไม่รับรส นอกจากมีไข้สูง ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ในผู้ป่วยหลายรายยังมีรายงานพบอาการเหล่านี้ด้วย แต่เป็นเพียงอาการร่วม ไม่ใช่อาการแสดงหลักของโรคอย่างไรก็ตาม สำหรับการระบาดรอบใหม่ในช่วงเดือนเมษายน 2564 ที่เป็นสายพันธุ์อังกฤษ  พบว่าผู้ป่วยหลายคนมีอาการเพิ่มเติมคือ ส่วนใหญ่ไม่มีไข้ มีอาการตาแดงนิดหน่อย น้ำมูกไหล มีผื่นขึ้น ดังนั้น หากใครมีอาการเหล่านี้ และมีประวัติสุ่มเสี่ยง ขอให้ระมัดระวังและไปพบแพทย์และโรคเหล่านี้จะไม่ติดเราถ้ามีการป้องกันที่ดีและถูกต้องโดยการควรสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันหลีกเลี่ยงการทานอาหารดิบพบเลยแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่ออกจากบ้านไม่อยู่ใกล้ผู้ที่มีอาการไอหรือจามหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดไม่นำมือมาสำผัสจมูกและปากไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น

อย่างไรก็ตามการประชาชนทุกคนต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และไม่ควรออกไปไหนถ้าไม่จำเป็นและเมื่อออกควรป้องกันตัวเองโดยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านดังนั้นประชาชนทุกคนต้องตระหนักถึงผู้อื่นหากมาจากพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัวหากเรารักตัวเองเราต้องช่วยกันและผ่านวิกฤตปัญหานี้ไปด้วยกันและหากทุกคนต่างช่วยกันเราก็จะผ่านมันไปได้

         

อื่นๆ

เมนู