สมาร์ท ฟาร์มมิ่ง (Smart Farming) คือการนำเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการในฟาร์มหรือในโรงเรือน เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนและเวลาที่จะต้องเสียไปกับการจ้างบุคคลากรในฟาร์มที่เป็นงานที่เพิ่มผลผลิตได้น้อย อาจจะเป็นการนำซอฟต์แวร์มาแจ้งเตือนหรือนำฮาร์ดแวร์เข้ามาร่วมใช้ในฟาร์ม เป็นต้น

โดยปกติแล้วการทำสมาร์ทฟาร์มมิ่ง จะต้องพึ่งเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนมากเท่าไหร่ ส่วนใหญ่จะเป็นการตั้งเวลา และมอนิเตอร์สภาพอากาศหรือสภาพภายในโรงเรือนเพื่อให้เหมาะสมกับการเพิ่มผลผลิตภายใน ซึ่งสิ่งที่หลายๆฟาร์มต้องการ ก็คือการ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ซึ่งระบบสมาร์ท ฟาร์มมิ่งของ LifeSmart™ จะเข้ามาตอบโจทย์ให้สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเพิ่มระบบที่ซับซ้อนวุ่นวาย สามารถตั้งค่าการทำงานเองได้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องรื้อระบบฟาร์มใหม่ทั้งหมด เพียงแค่นำอุปกรณ์บางชิ้นไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในฟาร์มเรียบร้อยแล้ว เท่านั้นเอง โดยผลลัพท์ที่ได้ จะยกตัวอย่างได้ดังนี้

 • ช่วยลดต้นทุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายและเวลาของบุคคลากรในงานจิปาถะ
 • ทำให้การจัดสรรตารางงานภายในฟาร์มเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมาขึ้น
 • ได้ระบบที่มีการตรงต่อเวลา ไม่ต้องกังวลเรื่องความล่าช้า
 • สามารถติดตามสภาพแวดล้อมและปรับให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมสำหรับผลผลิตได้
 • สั่งงานจากหน้าจอสมาร์ทโฟนได้ทันที
 • มีความเที่ยงตรง แม่นยำสูง

ในครั้งนี้ผู้จ้างงานในตำบลเมืองฝาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการทำอุปกรณ์ฟาร์มอัตโนมัติ ณ ศาลากลางหมู่บ้านเมืองดู่ ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้เข้าร่วม 40 คน

ในการทำอุปกรณ์ฟาร์มอัตโนมัติ จะมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

 • กล่อง
 • ตัวตั้งเวลา Timer Delay
 • ตัวแปลงไฟ
 • สวิตแบคเกอร์
 • เทอร์มินอลไฟ
 • สายไฟ
 • หางปลาสายไฟ

อื่นๆ

เมนู