นางอรุณ   อุ้มรัมย์

บ้านเมืองดู่ เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ ที่มีหมู่บ้านหลาย ๆ หมู่อยู่รวมกัน ชาวบ้านที่นี้อยู่กันแบบญาติ

พี่น้อง พึ่งพาอาศัยกันได้ ชาวบ้านที่นี้ จะพูดภาษาถิ่น นั้นก็คือ ภาษาเขมรเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็สามารถฟังได้ทั้งภาษากลาง และภาษาอีสาน

ชาวบ้านเมืองดู่ ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำการเกษตร เกือบทุกหลังคาเรือน วิถีชีวิตในแต่ละวัน ถ้าเป็นฤดูกาลทำนา ก็คือ การไปนา ไปดูน้ำข้าวที่นา เป็นประจำในทุกๆวัน  บางครัวเรือนก็จะทำการเลี้ยงวัว เลี้ยงควายเป็นอาชีพเสริม บางครัวเรือนก็จะทอผ้า เป็นอาชีพเสริม ซึ่งมีอยู่ประมาณ 20 หลังคาเรือนที่ทำอาชีพทอผ้า ส่วนใหญ่จะทอผ้าถุงตีนแดง ซึ่งติดอันดับต้นๆ ของจังหวัดบุรีรัมย์ด้วย  ที่บ้านเมืองดู่ของเราฯฯจะทำการเปิดขายผ้าถุงเอง มี 2 แบบ คือ การเปิดขายทางออนไลน์ และการเปิดขายหน้าร้าน ซึ่งเปิดเป็นประจำทุกวันที่ ศาลา SML หมู่ที่ 8  และขายราคาไม่แพง จะมีทั้งลูกค้าประจำและลูกค้าสัญจรที่ผ่านไปมาแวะดูผ้าถุงอยู่เรื่อย ๆ การใช้ชีวิตที่นี้จะไม่วุ่นวาย  ไม่ต้องแข่งขันกับเวลา  เป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่าย และสงบ ส่วนอาหารการกินของที่นี้ ก็เป็นเมนูอาหารที่สามารถหาได้ง่าย ๆ รอบ ๆ บ้าน เช่น ปลูกผักตามรั้วบ้าน ถ้าฝนตกก็พากันออกไปหาจับปลา จับกบ ตามทุ่งนา  เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ดไว้ สำหรับทำอาหารกินภายในครอบครัว ซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้   ส่วนการเดินทางมาที่หมู่บ้านเมืองดู่ของเรานั้น ก็สะดวกสบาย และสามารถขับผ่านได้หลายหมู่บ้าน ทั้งหมู่บ้านโคกกลาง บ้านโคกลำดวน และสามารถผ่านไปยัง อบต.สี่เหลี่ยมได้  ทางเข้าหมู่บ้านสังเกตได้ง่าย ๆ คือ ปากซอยมีร้านสะดวกซื้อขนาดกลางชื่อร้านทวีกิจ ใช้ทางหลวงสายเมืองดู่ -กระเดื่อง ระยะทางประมาณ 2กิโลเมตร

จะเห็นได้ว่า บ้านเมืองดู่ของเรานั้น เป็นหมู่บ้านที่กำลังพัฒนา  มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จากเมื่อ 2-3 ปีก่อน มีร้านค้ามากขึ้น หาซื้อของได้สะดวกขึ้น  ถนนหนทางก็สะดวกขึ้น สามารถขับเข้าเมืองได้ง่าย ใช้เวลาเพียงประมาณ 30 นาที เท่านั้นเอง

อื่นๆ

เมนู