วิถีความเปนอยู่ของชุมชนบ้านเมืองฝาง บ้านเมืองฝางเป็นชุมชนที่มีด้วยกัน 5 หมู่ มีสถานที่สำคัญ มีสถานีอนามัยร่มโพธิ์ มีวัดบ้านเมืองฝาง มีโรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดบ้านเมืองมีพระประธานที่ชาวบ้านศรัทธา (หลวงพ่อฝาง ) ซึ่งเปนพระประธานองค์ใหญ่ ซึ่งปัจจุบันนี้กำลังสร้างต่อเติมอยู่ ชาวบ้านบ้านเมืองฝางส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ทำไร่ ทำนา เลี้ยงวัว เลี้ยงควาย ส่วนที่ว่างจากการทำนา ทำไร่ ก็จะไปรับจ้างทำงานก่อสร้างส่วนใหญ่ เช้าๆ คนในชุมชนส่วนใหญ่ก็ออกไปทำงานที่ต่างอำเภอ รึ ไม่ก็ในเมือง กลับบ้านมาช่วงเย็นๆ ส่วนคนที่อยู่ส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุกับเด็ก และบ้านเมืองฝางได้มีกลุ่มแม่บ้าน เกี่ยวกับการทอผ้า ทำนางเล็ด ทำดอกไม้จันทน์ ทำพวงหรีด และมีปั้มน้ำมันซึ่งทำที่ศาลาหมู่ 1 บ้านเมืองฝาง จัดขายในหมู่บ้านบ้าง จัดทำเพื่อให้ชาวบ้านได้มีรายได้ ได้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ศาลาหมู่ 1 เป็นศูนย์รวมแหล่งการเรียนรู้ของชุมชมในการจัดการเรียนกศน และเป็นแหล่งออกกำลังกายตอนเย็นๆ กิจกรรมต่างๆ

อื่นๆ

เมนู