1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
  4. การให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนและรณรงค์ฉีดวัคซีนเพื่อลดการระบาดโควิค 19 ในพื้นที่ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

การให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนและรณรงค์ฉีดวัคซีนเพื่อลดการระบาดโควิค 19 ในพื้นที่ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

กระผม นายจักรกฤษ กองรัมย์ เจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ตำบลสนวน (บัณฑิตจบใหม่) การทำงานประจำเดือนกรกฎาคม เป็นการลงพื้นที่เพื่อการให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนและรณรงค์ฉีดวัคซีนเพื่อลดการระบาดโควิค 19 ในพื้นที่ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันนั้น มีการระบาดของโรคโควิด 19 เป็นอย่างหนัก ทางคณะการทำงานกลุ่มตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงมีการจัดอบรมให้ความรู้และรณรงค์ฉีดวัคซีนเพื่อลดการระบาดโควิค 19 ให้กับชาวบ้านในชุมชน ให้ได้รับความรู้และป้องกันเพื่อลดการระบาดของโรคโควิด 19

และการลงพื้นที่ ในเขตตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนรณรงค์ฉีดวัคซีนเพื่อลดการระบาดโควิค 19 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด19 และให้วามรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด19 ด้วยที่สถานการณ์ปัจจุบัน มีการออกข่าวการฉีดวัคซีน โดยมีผลกระทบและมีอาการต่างๆที่มีผลข้างเคียง และมีการเสียชีวิต ทำให้ชาวบ้านหวาดระแวงในการฉีดวัคซีน ไม่กล้าฉีดและไม่ให้ความร่วมมือในการฉีดวัคซีน จึงทำให้มีการรณรงค์ฉีดวัคซีน และความรู้เกี่ยวกับวัคซีนต่างๆ เพื่อให้มีความเข้าใจ และสร้างความมั่นใจในวัคซีน มีการลงไปยังพื้นที่ต่างๆในตำบลสนวน เช่น วัด ร้านค้า และศาลาประจำหมู่บ้านต่างๆในเขตตำบลสนวน ซึ่งมีชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างมาก

 

อื่นๆ

เมนู