การเลี้ยงหนูนา
นางพันธ์ ขันติวงษ์ เป็นชาวบ้านหมู่ 6 บ้านโคกกลาง ต.เมืองฝาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เลี้ยงหนูนาในบ่อปูน สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
ในอดีตตามท้องไร่ท้องนาจะมีหนูนาหรือหนูพุกอาศัยอยู่จำนวนมาก ชาวบ้านนิยมจับมาทำเป็นอาหารรับประทาน แต่ปัจจุบันการใช้สารเคมีทำนากันมากขึ้นทำให้หนูนาที่อยู่ตามธรรมชาติลดน้อยลง ตนจึงสนใจที่จะเลี้ยงเพื่อสร้างรายได้เสริม ซึ่งหนูนาเมื่อขายเนื้อจะได้ราคากิโลกรัมละ 200 บาท แต่ถ้าขายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จะได้คู่ละ 700 – 1000 บาทต่อคู่

การเตรียมสถานที่ในการเลี้ยงนางพันธ์ ได้สร้างโรงเรือน 1โรงเรือน นำบ่อปูนมาซ้อนกัน 2 อัน เจาะรูด้านล่างบ่อเพื่อใส่ท่อน้ำ ซึ่งปัจจุบันมีบ่อปูนทั้งหมด 66 บ่อ และมีบ่อที่ก่อด้วยอิฐอีก 5 บ่อ เพื่อแยกลูกหนูออกมาขุนเนื้อ

จากนั้นได้หาซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาลงบ่อปูน บ่อละ1คู่ ประมาณ 25 วัน หนูก็จะผสมพันธุ์และเริ่มตั้งท้อง ซึ่งแม่พันธุ์ 1 ตัวจะออกลูกประมาณ 8-10 ตัว จากนั้น 4 เดือนหนูนาก็จะโตเต็มที่มีน้ำหนักประมาณ 5-6 ขีด สามารถจับขายได้

 

 

อื่นๆ

เมนู