ข้าพเจ้านายพนมชัย ชุมพลชัย ผู้ปฎิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ภาคนักศึกษา

หลักสูตร : SC03 ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ภายในเดือนพฤศจิกายนผู้เขียนได้ปฏิบัติตามแผนงานการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โคกหนองนาโมเดล เริ่มตั้งแต่การจัดหาสถานที่ในการจัดงานโดยได้สถานที่เป็นสวนของนายบุญทัศน์ กะรัมย์ ซึ่งได้เป็นวิทยากรให้กับทางทีมงานSC03 และชาวบ้านด้วย

การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ มีดังนี้

การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย มีอุปกรณ์และวิธีทำดังนี้  หน่อกล้วยสับ 6 กิโลกรัม นมเปรี้ยว 1 ขวด กากน้ำตาล 2 กิโลกรัม น้ำ 8-10 ลิตร  วิธีทำ สับหน่อกล้วยให้ได้ขนาดพอเหมาะจากนั้นนำกากน้ำตาล 2 กิโลกรัมละลายกับน้ำให้เข้ากันเอาหน่อกล้วยสับลงไปในถังใส่นมเปรี้ยว 1 ขวดปิดภาชนะทิ้งไว้ 7-14 วันก็สามารถนำไปใช้งานได้ โดยมีอัตราส่วน 3 ช้อนโต๊ะ/น้ำ 20 ลิตร 

 

วิดีโอประจำเดือน :

อื่นๆ

เมนู