ผ่านไปได้ด้วยใจผ่านไปด้วยกัน

  เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19 (Co-vid 19) ทำให้ผู้คนหวาดกลัวและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้น  เราก็ต้องดูแลตัวเอง ต้องป้องกันตัวเองให้ดีที่สุด เชื่อมั่นในเรื่องมาตรการที่ทำกับตัวเอง ใส่หน้ากาก รักษาระยะห่าง ล่างมือบ่อยๆ นี้การป้องกันทางตรง ในการป้องการทางอ้อมก็มีเช่นกันคือการเตรียมร่างการให้แข็งแรงอยู่เสมอกินอาหารให้ครบ  5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ สร้างภูมิคุ้มกันโรค

สวัสดีเหล่าผู้ที่เข้าชมบทความทุกท่าน ในเดือนนี้ผมได้เป็นส่วนหนึ่งของ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ สานสายใยต้านโควิด ต.เมืองโพธิ์ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์  ส่งเสริมการออกกำลังกาย ให้ถูกวิธีโดยวิทยากรที่มีความรู้ ทางการด้านกีฬา ผมได้รับบทบาทหน้าที่ในการช่วยเตรียมจัดหาอุปกรณ์ ให้กิจกรรมดำเนินงานได้อย่างลุล่วง ในส่วนตัวผมชอบการออกกำลังกาย เพราะสร้างภูมิคุ้มกันโรค สนับสนุนกิจกรรมนี้อย่างเต็มที่ เพราะจะทำให้ชาวบ้านสามารถออกกำลังกายที่บ้านได้ โดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ใกล้ตัว 

การเตรียมพร้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม จะช่วยให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อย่างมีสติ หากขาดการเตรียมพร้อมทางอ้อม คือการขาดการเตรียมร่างให้แข็งแรง สภาพจิตใจวิตกย่ำแย่ ก็นำไปสู่โรคเครียด เเละโรคต่างๆเข้ามาได้เช่นกัน เพราะถ้าร่างกายแข็งแรงบ่งบอกถึงสภาพสุขภาพจิตดี สร้างภูมิคุ้มกันโรค ในเดือนนี้ขอขอบคุณวิทยากรและชาวบ้าน ที่ทำให้กิจกรรมนี้ดำเนินงานได้อย่างลุล่วง แล้วเราจะผ่านเรื่องนี้ไปกัน เพราะเราจะผ่านไปได้ด้วยใจผ่านไปด้วยกัน

อื่นๆ

เมนู