ตำบลเมืองโพธิ์เข้าสู่การพัฒนา

ในช่วงนี้เกิดการระบาดโรคโควิด 19 ยอดผู้ติดเชื้อ ณ ตอนนี้พุ่งเป็น 2000 กว่าคนต่อวัน ทำให้กิจกรรมทุกอย่างต้องถูกงด ทำได้เพียงเก็บข้อมูลเพื่อนำไปเมินศักยภาพของตำบล ช่วยให้เรารู้ว่าในตำบลนั้นมีอะไรอยู่บ้าง สามารถนำข้อมูลไปพัฒนาต่อไปได้

การเก็บข้อมูลในคราวนี้เพื่อนำไปเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล ถูกจัดเก็บข้อมูลไว้หลายด้าน เช่น ข้อมูลแหล่งน้ำในท้องถิ่น ช่วยให้เรารู้ว่าแหละน้ำในตำบลส่วนไหนเหมาะแก่การพัฒนาและมีกี่แห่ง ,ข้อมูลที่พักและโรงแรมจะช่วยให้สามารถนำไปเป็นข้อมูลให้นักท่องเที่ยวหรืออาจจะนำข้อมูลนำไปโปรโมทต่อไป ,ด้านร้านอาหาร,ด้านพืชในท้องถิ่น,ภูมิปัญญาทองถิ่น,สัตว์ในท้องถิ่น,เกษตรกรในท้องถิ่น,อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น ฯลฯ อีกมากมาย

การพัฒนาที่ดีต้องมีข้อมูลเป็นพื้นฐานจะทำให้มีการเก็บข้อมูลเพื่อให้ผู้ที่นำไปใช้ต่อเกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต ผมจึงขอกำลังใจจากผู้อ่านทุกท่านให้เป็นกำลังใจกำลังให้ในการทำงานด้วยนะครับ

 

อื่นๆ

เมนู