จากการลงพื้นที่ วันที่ 17 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ชาว u2t sc01  ได้เข้าไปในชุมชนเมืองโพธฺิ์โดยได้ไปพัฒนาชุมชนเเละวัดบ้านเมืองโพธิ์ ด้วยใจจิตอาสา ในกิจกรรม “จิตอาสาการทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน” ณ วัดบ้านเมืองโพธิ์ ชาวu2tเเละชาวบ้านได้ร่วมมือร่วมแรงทำความสะอาดวัดตามจุดต่าง ๆ ไม่ว่าจะทำความสะอาดบริเวณนอกโบสถ์ในโบสถ์ ตามกุฏิ ตลอดสุขา แม้บรรยากาศจะไม่เป็นใจ มีฝนรินลงมาไม่หยุดตลอดทั้งวันเละชาวu2t ก็ได้ร่วมบริจาคสิ่งของเสื้อผ้าให้กับชุมชนเเละกับทาง วัดบ้านเมืองโพธิ์ โดยมีปูนเป็นวัสดุก่อสร้างให้กับวัดเเละได้ทำอาหารถวายวัดเเละร่วมรับประทานอาหารกับคนในชุมชนที่มาร่วมกันในกิจกรรม    การจัด กิจกรรม “จิตอาสาการทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน”  ครั้งนี้เพื่อพัฒนาชุมชนเเละร่วมใจจากชาวu2t ให้มีความสามัคคีเเละทำให้ชุมชนได้มีการพัฒนามีความน่าอยู่เป็นธรรมชาติ เเละรู้จักช่วยเหลือกันเเละสามารต่อยอดในการพัฒนาสังคม ประเทศชาติเเละเป็นชุมชนต้นเเบบในการทำความดีต่อไป

รูปภาพในการทำงาน

คลิปวิดีโอในการทำงาน

 

อื่นๆ

เมนู