จาาถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดการเเพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ทั่วโลกเกิดปัญหาทางด้านเศรษฐรวมถึงประเทศไทย ซึ่งจากสถานการณ์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันยังไม่ดีขึ้นเเละยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19​ ให้กับประชาชนเเล้วเเต่ยังไม่เพียงพอเเละยังมีประชาชนบางส่วนยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19​ ทำให้ประชาชนยังไม่กล้าออกมาใช้ชีวิตตามปกติบวกมาตรการต่างๆ​ ที่เข้ามาควบคุมกิจการหลายๆส่วน ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจการตามปกติได้​ จึงทำให้ผู้คนคิดหาวิธีการต่างๆเพื่อปรับตัวให้อยู่รอดในสถานการณ์นี้ เช่น​ การค้าขายออนไลน์ที่กำลังเป็นที่นิยมเเละสร้างรายได้อยู่ในขณะนี้

   ตลาดออนไลน์เป็นการค้าขายผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต เป็นการขายที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้รวดเร็วเเละกว้างขวาง​ เป็นที่นิยมกันทั้วโลกตลาออนไลน์ช่วยในเรื่องการประหยดค่าใชจ่ายในหลายๆด้าน เช่นค่าสถานที่ ค่าพนังาน ซึ่งเราอยู่บานก็สามารถขายของได้24ชั่วโมง แต่ทั้งหมดนี้เราต้องอาศัยการเข้าถึงลูกค้าเรียกว่าการตีตลาดที่ระบุกลุ่มเป้าหมาย หากเราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้แล้วนั้นเป็นไปได้ง่ายที่เราจะสามารถดำเนินกิจการของเราได้อย่างคล่องตัวแล้วสามารถขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว กลยุทธ์ในการขายออนไลน์นั้นมีหลายหลายวิธี ทั้งนี้เพื่อดึงดูดผู้บริโภค

   ความสำเร็จของการทำตลาดออนไลน์ ขึ้นอยู่กับการจัดการข้อมูลและการวางแผนของผู้ขาย เเละการเลือกช่องทางการทำการตลาด ผู้ขายควรติดตามการดำเนินงานสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความหลากหลายในช่องทางการประชาสัมพันธ์ รวมถึงตรวจตรวจสอบภาพลักษณ์ของสินค้าของเราเป็นประจำเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือของสินค้าในสายตาผู้บริโภค

 

อื่นๆ

เมนู