กิจกรรมการให้ความรู้สร้างความปภอดภัย ห่างไกลโควิด ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

จากเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก อาจารย์และพวกเราชาว u2t ได้ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้การป้องกันตัวเองและสังคมจากการติดเชื้อไวรัส โควิด-19 เพื่อช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดโรค  มาตรการที่ราทุกคนควรทำและให้ความร่วมมือ รวมถึงลดการแพร่กระจายเชื้อในสังคมนั้น คือ การรักษาระยะห่างระหว่างตัวเองและผู้อื่น เลี่ยงไปในสถานที่แออัดหรือเสี่ยงต่อการติดเชื้อ การล้างมือเป็นประจำ ใส่หน้ากากอนามัย และหากรู้สึกไม่สบายควรพักอยู่บ้านดีที่สุด การเว้นระยะห่างทางสังคม จะช่วยชะลอการกระจายของไวรัสได้ ในกจิกรรมพวกเรามีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโควิคต่างๆเเละมีการให้ในการเดินรณรงค์และให้ความรู้เรื่องการฉีดวัคซีนและการดูแลตัวเองหลังการฉีดให้แก่ชุนชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชุมชนในเรื่องของวัคซีนลดความวิตกกังวลจากผลข้างเคียงฉีดวัคซีนโควิดและอีกหนึ่งกิจกรรมคือการสอนทำอุปกรณ์เผื่อป้องกันโควิด จัดเตรียมสถานที่และเว้นระยะห่างสำหรับที่นั่ง โดยทุกคนที่เข้าร่วมจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเเละทุกคนก็จะได้ความรู้อยู่กับสังคมที่ปลอดภัยอีกด้วย

คลิปวิดีโอในการทำงาน

 

รูปภาพในการทำงาน

 

 

อื่นๆ

เมนู