ของดีแห่งเมืองโพธิ์

         หทัยชนก นะรมรัมย์

บ้านเมืองโพธิ์ หมู่1 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์มีการรวมกลุ่มการทำอาชีพต่างๆเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยมีสมาคมแม่บ้านแห่งบ้านเมืองโพธิ์เป็นผู้รวมกลุ่มจัดตั้งขึ้นเพื่อให้คนในชุมชนมีรายได้มีการพึ่งพาตนเอง และมีความสามัคคีมีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันโดยมีการจัดตั้งโครงการ ถักทอสาน การทำขนม และการเพาะเห็ดขึ้นมา

ชาวบ้านในบ้านเมืองโพธิ์ หมู่1นี้ได้มีการจัดตั้งโครงการที่ชื่อว่าโครงการถักทอสานเพื่อเป็นสินค้าOTOPประจำหมู่บ้าน โดนมีการรวมกลุ่มและได้งบจากส่วนกลางเพื่อมาจัดโครงการนี้ขึ้นมา การถักทอสานนี้จะแยกออกเป็นได้หลายอย่างเลยได้แก่ การทอผ้า การทำกระเป๋าผ้า การสานตะกร้า และการทอเสื่อความเป็นมาของโครงเมื่อก่อนชาวบ้านได้มีอาชีพทำนา ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมาได้เกิดภัยแล้งรวมทั้งภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเป็นอย่างหนักจึงทำให้ ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากทำให้ผลผลิตไม่ได้ตามที่คาดหวังไว้ จึงทำให้เกิดการขาดทุนขึ้น ทำให้ประชาชนต่างพากันย้ายไปต่างจังหวัดเพื่อไปหางานทำ และนำรายได้มาเลี้ยงครอบครัว ทั้งนี้ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยต่างได้หารือกันเพื่อที่จะหาแนวทางแก้ไขได้อย่างไร เพื่อให้ประชาชนได้มีรายได้ภายในชุมชน ทำให้ประชาชนไม่เกิดการว่างงาน และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้อย่างไรและก็มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้เสนอโครงการถักทอสานนี้โดยมีการนำเอา การถัก การทอ และ การสานมารวมกันเพื่ดให้คนในชุมชนได้มีอาชีพ โดยการถักจะเน้นการถักโดยใช้วัสดุจากเชือกร่มโดย จะถักเป็นผ้าผันคอ เสื้อคลุม และการถักกระเป๋า งานทอก็จะเป็นการทำเอาใยไหม ใยสังเคราะห์ และผ้าฝ้ายนำมาทำเป็นการทอโดยจะทอเป็นผ้าไหมลายต่างๆ ผ้าถุง เป็นต้น และการสานก็จะนำเอาวัสดุจากไม้ไผ่เพื่อนำมาทำเป็นตะกร้าหวาย  และโครงการนี้ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตำบลเป็นอย่างมากและได้นำรายได้เข้าสู่ประชาชนเป็นอย่างมาก และจะมีอีกกลุ่มหนึ่งคือการเพาะเลี้ยงเห็ดฟางเพื่อจำหน่ายแต่ก็ยังขาดการให้ความรู้ในการแปรรูป เนื้อจากการเพาะเห็ดนี้เมื่อเห็ดเกิดและมีมากเกินไปก็จะเกิดการเน่าเสียดังนั้งต้องหาวิธีการแปรรูปการทำเกี่ยวกับอาหารและให้อยู่ได้นานเพื่อที่จะสามารจัดจำหน่ายนอกพื้นที่ได้อย่างมีคุณภาพ และยังมีโครงการการทำขนม ซึ่งการทำขนมนี้จะมีกลุ่มแม่บ้านอีกกลุ่มหนึ่งของหมู่บ้านซึ่งก็จะมีขนมเค้กและขนมต่างๆมากมาย 

จุดประสงค์ของโครงการนี้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมทำให้คนในชุมชนมีรายได้มากขึ้นและเป็นสินค้าที่นำไปจัดแสดงและขายในงานเว่าประจำอำเภอและงานกาชาดประจำจังหวัด อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสถึงความเป็นอยู่ของคนในชุมชน และได้เข้ามาชมสินค้าในตำบลแห่งนี้ เพื่อที่จะให้ชาวบ้านได้มีกำลังใจในการประกอบอาชีพต่อไป

 

 

อื่นๆ

เมนู