สุรีย์ บุญศรี

      สถานะการณ์โวิด-19 ทุกวันนี้ยังมีความเสี่ยงอยู่มาก หลายตำบลหลายอำเภอก็มีมาตราการเคร่งคัดเพื่อความปลอดภัยภายในท้องที่  และโควิดที่กลับมาแผ่ระบาดในระลอกสามร้ายแรงกว่ารอบที่ผ่านมา เนื่องจากประชาชนไม่เคร่งคัดในมาตารเการที่ออกมา จึงทำให้ทุกวันนี้ยังมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้ การแผ่ระบาดในครั้งนี้มีอิทธิผลต่อการดำเนิดชีวิตมาก เราจึงควรระมัดระวังเป็นอย่างมาก

ไวรัสโคโรน่าหรือโควิด 19 เป็นโรคระบาทที่ร้ายแรงซึ่งติดต่อจากคนสู่คนได้ง่ายมากหากมีการควรรีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดเพราะไวรัสนี้เป็นไวรัสที่องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็น “การระบาดใหญ่” หรือหลังจากเชื้อลุกลามไปอย่างรวดเร็วในทุกภูมิภาคของโลกอาการของโควิด 19 บางรายอาจจะไม่แสดงอาการส่วนบางรายก็จะแสดงอาการดังนี้คือมีใช้มีอุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป (อย่างไรก็ตามผู้ป่วยบางรายอาจไม่มีใช้เลย) มีอาการทางเดินหายใจข้อใดข้อหนึ่งซึ่งบางคนอาจจะมีเพียงอาการเดียวหรือมากกว่านั้นเช่นเจ็บคอไอมีน้ำมูกหายใจเร็วหายใจลำบากหอบเหนื่อยจมูกไม่ได้กลิ่นหรือลิ้นไม่รับรสนอกจากมีไข้สูงร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วในผู้ป่วยหลายรายยังมีรายงานพบอาการเหล่านี้ด้วย แต่เป็นเพียงอาการร่วมไม่ใช่อาการแสดงหลักของโรคอย่างไรก็ตามสำหรับการระบาดรอบใหม่ในช่วงเดือนเมษายน 2564 ที่เป็นสายพันธุ์อังกฤษพบว่าผู้ป่วยหลายคนมีอาการเพิ่มเติมคือส่วนใหญ่ไม่มีใช้มีอาการตาแดงนิดหน่อยน้ำมูกไหลมีผื่นขึ้นดังนั้นหากใครมีอาการเหล่านี้และมีประวัติสุ่มเสี่ยงขอให้ระมัดระวังและไปพบแพทย์และโรคเหล่านี้จะไม่ติดเราถ้ามีการป้องกันที่ดีและถูกต้องโดยการควรสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันหลีกเลี่ยงการทานอาหารดิบพบเลยแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่ออกจากบ้านไม่อยู่ใกล้ผู้ที่มีอาการไอหรือจามหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดไม่นำมือมาสำผัสจมูกและปากไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น ถึงแม้จะมีวัคซีนที่นำเข้ามาแล้ว แต่ก็ยังมีประชาชนอยู่มากที่ไม่ได้รับวัคซีน ไม่ถึงร้อยล่ะสามสิบที่ได้รับ

ดังนั้นเราจึงควรป้องกันโดยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อเราออกจากบ้าน เป็นการป้องกันตัวเราและคนอื่นเพื่อไม่ให้เชื่อโรคแผ่ระบาด ถ้าเป็นไปได้เราควรอยู่บ้านถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรออกจากบ้าน เป็นการหยุดเชื้อ ล้างมือและล้างเจอแอลกอฮอตลอดเวลาออกจากบ้าน  กระผมเชื่อว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ถ้าทุกคนร่วมด้วยช่วยกัน

 

อื่นๆ

เมนู