สวนผักในหมู่บ้านเมืองโพธิ์

ศุภวิชญ์ อุทปา

                          บ้านเมืองโพธิ์หมู่  6  เป็นหมู่บ้านที่อยู่ใจกลางตำบลเมืองโพธิ์ เป็นแหล่งชุมชนคนพลุกพล่าน เนื่องจากอยู่ใกล้โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์  โรงเรียนประจำตำบล และใกล้ศูนย์อนามัยประจำตำบล  ชาวบ้านที่นี้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา รับจ้าง เลี้ยงสัตว์  เช่น ไก่ไข่ ไก่ชน วัว สุกร และปลูกผักไว้ขาย

ข้าพเจ้า นายศุภวิชญ์ อุทปา ได้พบปะชาวบ้านเพื่อจะสอบถามเกี่ยวกับอาชีพทั่วไปของชุมชน  จึงได้ไปสอบถามชาวบ้านในหมู่บ้าน   พบอาชีพที่น่าสนใจคืออาชีพปลูกผักขาย  และได้สอบถามชาวบ้านเมืองโพธิ์ ชื่อคุณป้าสำเริง  นิโรรัมย์ อายุ 60ปี เล่าว่า เขาอาชีพหลักคือทำนา และมีอาชีพเสริม ทอผ้า และทำสวนปลูกผัก ผักที่ปลูกจะเริ่มช่วง ฤดูร้อน เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม  จะควรปลูก คือ ถั่วผักยาว ผักกาด ผักชี ผักกาดขาว ต้นหอม ช่วงฤดูฝนจะปลูก คะน้า หอมแดง กวางตุ้ง ปลูกไว้ขายและกินเองบ้าง เป็นผักปลอดสารพิษ ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง แต่จะใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน  ปุ๋ยที่ใช้จะใช้ปุ๋ยคอกว่าน  ระยะเวลาในการปลูก ประมาน  1-2  เดือนก็สามารเก็บไปขายได้ ขายให้คนในหมู่บ้านและขายตลาดนัดใกล้บ้าน

คุณป้าสำเริง  เล่าว่ารายได้อาจไม่มาก แต่ใช้ที่ดินทำกินให้เกิดประโยชน์  ดำเนินรอยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช ใช้ชีวิตพอเพียง มีกินมีใช้ ไม่ฟุ้มเฟื่อย และไม่ประมาทก็พอ  อยู่ได้อย่างมีความสุข

 

อื่นๆ

เมนู