สุรีย์ บุญศรี

บ้านเมืองโพธิ์ หมู่ที่1 ตำบลเมืองโพธิ์อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ มีประชากรทั้งหมด141ครัวเรือน ประชากร

       ส่วนใหญ่จะนิยมปลูกข้าว ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์ และทอผ้าไหมเป็นส่วนใหญ่ เดิมทีประชากรจะนิยมปลูกข้าวเป็นอย่างมากเพราะพื้นที่ในชุมชนเป็นพื้นที่ราบชาวบ้านจึงไม่รู้จะทำอะไร ทั้งนี้ก็เกิดภัยแล้งขึ้นน้ำมีตะกอนค่อนข้างมาก ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากและมีการโยกย้ายถิ่นฐานไปทำงานที่ต่างจังหวัดเพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว ส่วนใหญ่จะมีแต่ผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเลี้ยงหลาน

      กระผมนายสุรีย์ บุญศรี และทีมงาน ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจประชากรและความเป็นอยู่ของประชาชนและได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน พบว่าหมู่บ้านแห่งนี้แหล่งน้ำที่ใหญ่ตระกาลตา มีหนองน้ำหรือชนประทานของตำบลที่เป็นที่กักเก็บน้ำของชุมชนซึ่งเป็นสิ่งที่หาชมได้ยากมาก ทั้งนี้สมาคมแม่บ้านแห่งบ้านเมืองโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดตั้งโครงการสินค้า OTOP ขึ้น โดยมีคุณแม่สุมาญ ปริญรัมย์ เป็นประธานของโครงการโดยมีชื่อโครงการว่า โครงการ ถัก ทอ สาร โดยคุณแม่สุมาญ ปริญรัมย์ ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้รับแรงสนับสนุนจากชาวบ้านให้ความร่วมมือกันช่วยให้โครงการนี้เกิดขึ้นมาถึงทุกวันนี้ สินค้ามีหลากหลายชนิดที่ทำมาจากการถักทอขึ้น ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋า ผ้าคลุมไหล่ ผ้าไหม เป้นต้น อีกทั้งสินค้าอีกอย่างของชาวบ้านคือการปลุกเห็ด แต่ไม่ได้รับความนิยมในหมุ่บ้านมากเท่าไหร่ แต่ก็มีชาวบ้านบางส่วนได้มีการปลุกเห็ดไว้รับประทาน ทั้งขายอีกด้วยเป็นสินค้าที่ขายได้ทั้งในหมู่บ้านและส่งออกเพื่อจุนเจือครอบครัว

    อยากเชิญชวนให้ทุกคนที่ได้อ่านบทความนี้ได้มาเที่ยวที่บ้านเมืองโพธิ์ โดยตั้งอยู่ที่ หมู่ที่1 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ นอกจากบ้านเมืองเมืองโพธิ์จะมีสินค้าOTOPแล้วยังมีหนองน้ำที่น่าดึงดูดใจเป็นอย่างมากประชาชนที่นี่มีการต้อนรับเป็นอย่างดี ชุมชนมีความเข้มแข็งมีผู้นำที่มีภาวะความเป็นผู้นำสูง กระผมเชื่อว่าถ้าคุณมีโอกาสได้มาสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านบ้านเมืองโพธิ์หมู่ที่1 คุณจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน และคุณน่าจะได้รับความประทับใจในหมู่บ้านนี้ไม่มากก็น้อยผมเชื่อเป็นอย่างยิ่ง

       

 

อื่นๆ

เมนู