ไก่ชนเงินล้าน
                                                                                                                                                          ศรีแพร สวัสดิ์รัมย์
ไก่ชน ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัยยังเป็นอีกหนึ่งสัตว์เลี้ยงที่ได้รับ ความนิยมอยู่เสมอ จะได้เห็นจากบันทึกประวัติศาสตร์ ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และวรรณคดีพื้นบ้านหลายๆเรื่องที่มีการพูดถึงการละเล่นไก่ชนอยู่บ้างจึงทำให้การเลี้ยงไก่ชนขึ้นอีกหนึ่งสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในสายเลือดของคนไทยเลยก็ว่าได้ มิหนำซ้ำยังสร้างรายได้และความเพลิดเพลินแก่ผู้เลี้ยงอีกด้วย


จากการลงพื้นที่สำรวจบ้านเมืองโพธิ์ หมู่ที่6 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้เห็นอาชีพหนึ่งที่หน้าสนใจ คือการเลี้ยงไก่ชนเพราะเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่ผู้เลี้ยง คือการเลี้ยงไก่ชนของนาย จำลอง นนทการ ผู้ใหญ่บ้านเมืองโพธิ์ บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ จากการสอบถามขอมูลเริ่มเลี้ยงไก่ชนมาตั้งแต่ปี 2536 ด้วยใจชอบและรักในความสวยงามยังเป็นเกมส์กีฬาให้ความเพลิดเพลินแก่ผู้เลี้ยงไก่ชนยังสามารถสร้างเป็นอาชีพและรายได้ต่อไปได้จึงได้ทำการเรียนรู้วิธีการเลี้ยงไก่ชนจากสื่อต่าง ๆ และผู้รู้เพิ่มเติม หลังจากนั้นก็ได้ซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่ชนมาเพาะพันธุ์ได้ขยายพันธุ์ไก่ชน และพัฒนาสายพันธุ์ จนมีลูกไก่ชนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ


ผู้ใหญ่จำลองยังบอกว่า ทุกวันนี้ไก่ชนที่เลี้ยงอยู่ในฟาร์มเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองและสายพันธุ์พม่า โดยมีการพัฒนาสายพันธุ์อยู่เสมอๆ และบางช่วงอาจซื้อแม่พันธุ์ไก่ชน จากแหล่งอื่น ๆมาผสมกับพ่อพันธุ์ในฟาร์ม ซึ่งแม่พันธุ์ที่เหมาะสมกับการผสมพันธุ์ต้องมีอายุประมาณ 7 เดือน ขึ้นไปส่วนพ่อพันธุ์ต้องมีอายุมากกว่า 1ปี และที่สำคัญต้องผ่านการชนจากสนามมาแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถนำมาผสมพันธุ์ได้ ส่วนลูกไก่ที่ผ่านการฟักจะแยกออกมาและนำไปอนุบาลต่อไป พอลูกไก่ชนอายุประมาณ 3เดือนก็สามารถจำหน่ายได้ โดยจะมีพ่อค้ามารับซื้ออยู่หน้าฟาร์ม โดยจำหน่าย คู่ละ 800บาท ส่วนลูกไก่ชนที่เลี้ยงอายุครบ 6 เดือน มีการฝึกชนบ้าง ราคาจำหน่ายอยู่ที่ตัวล่ะ 1,500 – 2,000 บาท


ไก่ชนนี้ถือว่าเป็นสัตว์ที่สร้างรายได้และทำเป็นอาชีพได้ ถ้าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนัก การซื้อขายก็อาจจะชะลอตัวลงไปหน่อย เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 แต่ถ้าเรารักษาคุณภาพการเลี้ยงการผลิตลูกไก่ชนของเราให้ดีมีมาตรฐานอยู่เสมอก็จะช่วยให้ไก่มีคุณภาพ และลูกค้ามาซื้อได้อย่างแน่นอน

อื่นๆ

เมนู