เตรียมพร้อมรับมือ ฝ่าวิกฤตโควิด 19

นัฐพงษ์  จริบรัมย์

                         ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในตัวจังหวัดบุรีรัมย์สูงขึ้นต่อเนื่อง บุรีรัมย์พบผู้ติดเชื้อ “โควิด-19” นิวไฮ 108 คน ส่วนใหญ่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ขณะที่คนบุรีรัมย์ติดโควิด ได้ติดต่อขอรับบริการกลับบ้านแล้ว 98 รายอย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 16 ก.ค.2564 มีคนบุรีรัมย์ ติดต่อขอรับบริการกลับบ้าน 34 คน รวมยอดสะสมทั้งหมด 98 ราย และมีการรับเข้าโรงพยาบาลสนาม 252 ห้อง คนไข้ 367 คน โดยระบบการทำงานนั้น เมื่อเจ้าหน้าที่ไปรับผู้ป่วยกลับมาแล้ว จะนำไปส่งที่โรงพยาบาลในพื้นที่ที่เป็นบ้านของผู้ป่วย ใครอำเภอไหนก็ไปอำเภอนั้น เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาทางการแพทย์ต่อไป ในขณะเดียวกันผู้ป่วยที่เป็นสีเขียว จากโรงพยาบาลต่างๆ ก็จะถูกส่งเข้ามาสู่โรงพยาบาลสนาม เพื่อเปิดพื้นที่เตียงให้กับผู้ป่วยใหม่ ที่เป็นผู้ป่วยสีแดง และสีเหลืองต่อไป

                        ซึ่งสถานการณ์ล่าสุดในเขตอำเภอห้วยราช ได้มีผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้น 2 ราย(ข้อมูลล่าสุด 18 ก.ค.64) ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงกรุงเทพฯ ซึ่งตอนนี้สาธารณะสุขอำเภอห้วยราช ได้เข้ามาดูแลและทำการรักษาแล้ว แต่เนื่องจากการประกาศล็อกดาวน์ กทม.ทำให้ประชาชนที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดทยอยกลับมาภูมิลำเนา ซึ่งเสี่ยงที่จะเกิดคลัสเตอร์หรือการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ทางโรงพยาบาลห้วยราชจึงได้จัดเตรียมอุปรณ์ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ทในพื้นที่ เอื้อเฟื้อสถานที่เพื่อจัดทำโรงพยาบาลสนาม สำหรับรองรับการกลับมาของคนในพื้นที่ โดยได้มีการทำความสะอาดและปรับปรุงสถานที่เพื่อให้ง่ายต่อการดูแลสำหรับผู้ที่จะกักตัวต่อไป ทั้งนี้ยังมีผู้ประกอบการ และวัดในพื้นที่มอบสิ่งของเพื่อสู้ภัยโควิดไปพร้อมกัน

                        พวกเราชาว u2t ตำบลเมืองโพธิ์จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อทำความเข้าใจและให้ความรู้ให้กับคนในชุมชน เกี่ยวกับการทำอุปกรณ์เพื่อทำความสะอาด ป้องกันไวรัสโควิด 19 และลงพื้นที่ทำกิจกรรม “รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน” โดยได้ทำความสะอาด วัดและโรงเรียน เนื่องจากเป็นแหล่งพื้นที่ ที่มีคนจำนวนมาก เข้ามาใช้บริการ ซึ่งอาจเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคได้ การแนะนำออกกำลังกายในยุคโควิด ที่สามารถทำเองได้ในบ้านและลดการสัมผัส กับบุคคลอื่น โดยได้เชิญวิทยากรมาจากอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มาให้ความรู้แก่คนในชุมชน และอีกกิจกรรมคือกิจกรรมการรณรงค์เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องในตำบลเมืองโพธิ์ของเราได้ช่วยกัน คือช่วยกันฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโควิด 19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่และลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคได้ ทั้งยังเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมและต่อคนในครอบครัว วัคซีนทุกชนิดที่รัฐบาลนำเข้ามาได้ผ่านการรับรองและผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงสาธารณะสุขของไทยว่ามีความปลอดภัยและหายห่วงได้ ซึ่งทั้งนี้ทีมงานได้ลงพื้นที่เดินขบวนแจกหน้ากากและสเปรย์แอลกอฮอล์แบบพ่นแก่ชาวบ้านด้วยและให้ความรู้เกี่ยวกับข้อดีของการฉีดวัคซีน

***วิดีโอประจำเดือน***

อื่นๆ

เมนู