รู้เท่าทัน ป้องกัน โรคCOVID-19

 

กนกพร ใจเดียว

        สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 พวกเราชาว u2t ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช ได้จัดกิจกรรมสอนทำเจลแอลกอฮอล์และให้ความรู้การป้องกันตัวเองจากโควิด-19 (COVID-19) สำหรับประชาชนทั่วไปในชุมชน มีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ โควิด-19 สถานการณ์ปัจจุบันที่มีโรคระบาด ทำให้การดำเนินชีวิตของพวกเราเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เราทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเป็นชีวิตประจำวันและการพกเจลแอลกอฮอล์ติดกระเป๋าเพื่อความปลอดภัยต่อตัวเองและคนรอบข้าง วิถีชีวิตของคนเราที่เปลี่ยนไปการที่เราจะไปสถานที่ต่าง ๆ ไม่ได้สะดวกสบายเหมือนแต่ก่อน การเดินทางข้ามจังหวัดก็มีมาตรการควบคุมในแต่ละพื้นที่เพื่อลดการระบาลของโรค ร่วมไปถึงการท่องเที่ยวในประเทศ ตลาด ร้านอาหารและสถานบันเทิง ก็ถูกสั่งปิดกิจการชั่วคราวทำให้ส่งผลกระทบในเรื่องสภาพจิตใจและการเงินที่ไม่มีรายรับเข้ามาเลยแต่รายจ่ายยังเท่านั้นหรืออาจจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไป  ตอนนี้เรายังทำอะไรไม่ได้นอกจากรอวัคซีนที่มีจำนวนเพียงพอต่อประชากรในประเทศและหวังว่าประชากรทุกคนจะได้รับวัคซีนที่ดีในเร็ว ๆ นี้ 

วิธีการป้องกันตัวเอง

        1. ล้างมือสม่ำเสมอด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 20 วินาที                                                                                                                                                                    2. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ
        3. รับประทานอาหารสุก สะอาด ใช้ช้อนส้อมส่วนตัว
        4. รักษาร่างกายให้อบอุ่น นอนหลับให้เพียงพอ
        5. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม น้ำมูกไหล เจ็บคอ  หรือผู้ที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง

หากมีอาการไข้ เจ็บคอ มีน้ำมูก สัมผัสผู้ป่วยหรือผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ควรรีบไปโรงพยาบาล พร้อมแจ้งประวัติการคลุกคลีหรือสัมผัสผู้ป่วย

 

 

 

 

 

SC01 – EP.6 การแปรรูปอาหารจากเห็ดสด ต.เมืองโพธิ์ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู