นำคนป่วยกลับบ้านเราตำบลเมืองโพธิ์

ทิวา  ทะเลิงรัมย์

                การแพร่ระบาดโควิด 2019  ยังคงทำให้ชีวิตของผู้คนต้องสะดุดลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการศึกษารวมถึงการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพการเดินทางกลับมารักษาตัวที่บ้านเกิดหรือมาจากพื้นที่สีแดงแต่ก็ยังมีความหวังเพราะพวกเขายังมีกลุ่มเหลาอาสาสมัครต่างๆช่วยไปรับกลับบ้าน

การระบาดของโรคโควิด 2019 ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะการนำผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลสนามสถานพยาบาลหรือศูนย์พักคอย  ซึ่งในตำบลของเรามีผู้ป่วยกลับมาจากต่างจังหวัดผู้ที่มาจากกลุ่มเสี่ยง  ซึ่งเดินทางต้องการกลับมาพักอยู่ที่บ้านแต่ก็ติดขัดเรื่องของการเดินทาง  แต่ก็ยังโชคดีที่มีกลุ่มจิตอาสาของมูลนิธิต่างๆ  เป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้าเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางให้  ขอแค่ประสานงานมาภูมิจิตอาสาพร้อมไปรับกันทีและนำท่านมาส่งยังจุดที่บ้านเกิดท่านแต่จะเตรียมไว้สถานที่กักกันไว้ให้  สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการกลับ๓มิลำเนาติดต่อทางโทรศัพท์ ติดต่อที่สายด่วน สปสช. โทร.1330 กด 15 หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://crmdci.nhso.go.th/  สปสช.จะประสานงานไปยังจังหวัดปลายทาง  ภายใต้มาตรการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่เข้มงวดและปลอดภัย เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมควบคุมโรค เช่น มีอุปกรณ์กั้นผู้ป่วยแยกกับคนขับ มีมาตรการเว้นระยะห่าง  สำหรับรถตู้ให้โดยสารได้ไม่เกิน 5 คน พร้อมมีแพทย์วิดีโอคอลให้คำปรึกษาอาการระหว่างการเดินทาง

การไปรับคนจากกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วยกลับมารักษาตัวที่บ้านทางกลุ่มจิตอาสาในตำบลเมืองโพธิ์ของเราต้องการให้แจ้งข้อมูลให้ชัดเจนเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อการคัดกรองคนที่จะเข้ามาในหมู่บ้านตำบลเมืองโพธิ์อำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู