สุรีย์ บุญศรี

    เนื่องจากสถานการณ์เชื้อไวรัส Covid-19ทำให้ระบบเศรษฐกิจทุกวันนี้มีผลกระทบอย่างมาก โดยเฉพาะอาชีพค้าขาย ทำให้พ่อค้าแม่ค้าขาดรายได้อย่างมาก เศรษฐกิจไม่เดินหน้า ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เป็นรายได้หลักของประเทศก็มีผลกะทบ เกิดปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการลดเงินเดือน เลิกจ้างงาน แต่ก็มีคนบางกลุ่มปรับตัวได้ คือการมาขายของออนไลน์เพื่อเลี้ยงชีพ

     จากการอบรมสิ่งที่ได้เรียนรู้คือการเลือกสินค้ามาขายต้องเริ่มจากลงทุนน้อยก่อนเพราะสินค้าที่ทุนน้อยความเสี่ยงก็จะน้อยกว่าสินค้าที่ลงทุนมาก นอกจากนี้ก็ต้องเป็นสินค้าที่ติดกระแสเพราะสินค้าที่เป็นกระแสจะทำให้ผู้ซื้อมีความต้องการมาก และต้องเป็นสินค้าที่สามารถซื้อซ้ำได้ และต้องมีราคาที่สามารถแตะต้องได้ ถ้ามีราคาแพงเกินไปอาจจะทำให้ยอดขายของสินค้าตก ในเศรษฐกิจแบบนี้การทำให้ลูกค้ามีความภูมิใจในสินค้าและบริการของเราจะเป็นแรงดึงดูดให้ผู้ซื้อกลับมาซื้อสินค้าของเราได้  การนำสินค้ามาขายต้องเป็นสินค้าที่มีเครื่องมายการค้าถูกต้องตามกฎหมาย การเลือกสินค้ามาขายในสื่อออนไลน์ต้องมีความน่าเชื่อถือเป็นหลัก เราต้องคำนึงถึงผลกำไรและการเติบโตของสินค้าเราด้วย ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากการขายของออนไลน์ก็คือ ความสะดวกสบายในการขาย มีการโปรโมทสินค้าของชุมชนลงสื่อออนไลน์ ชุมชนบ้านเมืองโพธิ์ถ้าเกิดได้นำผลิตภัณฑ์เข้าสื่อออนไลน์ ผู้คนก็จะได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของชุมชนมากยิ่งขึ้น ทำให้ชาวบ้านในชุมชนมีอาชีพเสริมมีแนวทางในการขายใหม่ๆ

   ปัจจุบันนี้มีการค้าขายทางออนไลน์อย่างมาก เพราะสถานการณ์ทุกวันนี้ยังไม่ปลอดภัย ผู้คนกักตัวอยู่บ้านเป็นส่วนใหญ่จึงทำให้มีผู้คนต้องหารายได้คือการค้าขายออนไลน์เพื่อนำเงินส่วนนั้นมาเลี้ยงชีพ การค้าขายออนไลน์ต้องคำนึงถึงผลกำไรที่จะได้รับ กำไรเป็นปัจจัยหลักในการค้าขายและการทำธุรกิจ แต่สิ่งที่สำคัญคือการมัดใจผู้ซื้อจากบริการและมีความน่าเชื่อถือ ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ในการทำการค้าขายออนไลน์ต้องมีความชัดเจนในการขาย เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสบายใจในสินค้าที่สั่งซื้อว่าจะไม่โดนโกง

อื่นๆ

เมนู