จิตอาสาพัฒนาวัดบ้านเมืองโพธิ์

อนันตญา จินโจ

      กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนในเดือนตุลานี้ พวกเราผู้จ้างงานประจำพื้นที่ ต.เมืองโพธิ์ อ.ห้วยราช ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมที่วัดบ้านเมืองโพธิ์ ม.3 โดยได้มีการติดต่อประสานงานไปยังเจ้าอาวาสวัด และชาวบ้านในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

      โดยกิจกรรมในครั้งนี้ผู้จ้างงานและชาวบ้านในชุมชน ร่วมกันทำความสะอาดโบสถ์ หอระฆัง ศาลาวัด และห้องน้ำ รวมไปถึงที่ต่างๆภายในวัด เนื่องจากวัดเป็นสถานที่ที่คนในชุมชนใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน จึงอาจทำให้สถานที่ต่างๆ สกปรกไม่เรียบร้อย รวมไปถึงสถานการณ์โควิดที่ระบาดในปัจจุบัน ที่ทำให้เราต้องรักษาความสะอาดมากยิ่งขึ้น และนอกจากนี้เรายังต้องระวังตนเองเป็นอย่างมาก โดยการล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านหรืออยู่ที่ที่มีคนแออัด

     ท้ายนี้ต้องทางผู้จ้างงานยังมีการมอบไม้กวาด ปูนซีเมนต์ และอื่นๆ ให้กับทางวัดบ้านเมืองโพธิ์อีกด้วย และต้องขอขอบคุณไปยังชาวบ้านในชุมชน ที่ร่วมแรง ร่วมใจ ในการทำความสะอาด และร่วมกิจกรรมในครั้ง

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู