“โควิดซาเรามาทำกิจกรรมจิตอาสากันเถอะ”

ดารากร ปลื้มกะมล

          ในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นนั้นทำให้การรวมกลุ่มทำกิจกรรมจิตอาสาต่างๆนั้นทำได้ยากขึ้น เพราะกิจกรรมที่ทำจะต้องถูกจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วนในการทำกิจกรรมจิตอาสานั้นให้อยู่ในมาตรการ การดูแลที่รัฐได้กำหนดไว้ ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติโดยเฉพาะสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้น ทำให้ได้เห็นผู้คนมากมายลุกขึ้นมาอยากมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมที่พบเห็นได้ในสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การจัดตั้งตู้ปันสุขหรือการบริจาคสิ่งของเพื่อใช้ในสถานการณ์โควิด นี่ก็คือส่วนหนึ่งของคำว่าจิตอาสา

         

       ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/central/1855954

          ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้นมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ทำให้สามารถจัดกิจกรรมต่างๆได้ ทีมผู้ปฏิบัติงาน U2T และคณะผู้ดูแลโครงการประจำตำบลเมืองโพธิ์ จึงได้จัด”กิจกรรมอาสาการทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อม” และมีตัวแทนของตำบลเมืองโพธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดเมืองโพธิ์ ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราชประวัติความเป็นมา วัดเมืองโพธิ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวัดประจำตำบลที่สำคัญของชาวตำบลเมืองโพธิ์ มีอดีตเจ้าอาวาสที่สำคัญคือ หลวงพ่อทองพูน อารกฺขยโส หรือพระครูโพธิคณาจารย์ เป็นพระนักพัฒนา ผู้นำชุมชน สร้างวัด โรงเรียน อนามัย และสาธารณประโยชน์ไว้มากมาย ผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองโพธิ์และตำบลใกล้เคียง ภายหลังหลวงพ่อมรณภาพก็ได้มีการสร้าง เจดีย์ขึ้นเพื่อรำลึกถึงหลวงพ่อทองพูน ทุกปีก็จะมีการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศล รำลึกถึงวันคล้ายวันมรณภาพ ทุกวันที่ 14 กรกฎาคม ของทุกปี  ปัจจุบันมีท่านพระครู เสรี นิปฺโณ เป็นเจ้าอาวาสวัดเมืองโพธิ์

                                     

พระครูโพธิคณาจารย์ (หลวงพ่อทองพูน)

 

ภายในกิจกรรมได้มีการแบ่งกลุ่มกันเป็น 3 กลุ่ม เพื่อแบ่งกันทำความสะอาดพื้นต่างๆได้แก่ ทำความสะอาดห้องน้ำ ทำความสะอาดรอบบริเวณเจดีย์และทำความสะอาดรอบอุโบสถ

          จากการร่วมมือ ร่วมใจช่วยกันทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ ถึงแม้จะมีฝนตกมาตลอดเวลาก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อพวกเราชาว U2T และชาวบ้านเมืองโพธิ์ ที่ช่วยกันความทำความสะอาดโดยที่ใช้เวลาไม่นานก็เสร็จเรียบร้อย ระหว่างช่วยกันทำความสะอาดก็มีการพูดคุยหยอกล้อกันสนุกสนาน  การร่วมแรงร่วมใจช่วยกัน ต่อให้งานจะเยอะเพียงใด ถ้าเราร่วมแรงร่วมใจช่วยกันงานก็เสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

วีดีโอประจำเดือนตุลาคม

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู