พลังน้ำใจ วัดบ้านเมืองโพธิ์ 

กนกพร ใจเดียว

จิตอาสา เป็นงานที่ทำด้วยความสมัครใจ เสียสละเพื่อส่วนรวมทำความความดีไม่หวังผลตอบแทน และไม่แบ่งแยกเพศ อายุหรือตำแหน่งใดๆ ทั้งนั้น สร้างความสามัคคีให้แก่คนในชุมชนมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนที่อยู่อาศัย คนในชุมชนมีรอบยิ้มและได้ทำความดีต่อส่วนรวม

พวกเราชาว u2t ตำบลเมืองโพธิ์ได้กิจกรรมจิตอาสาทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนและรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ณ วัดบ้านเมืองโพธิ์ ตำบลห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงมีกิจกรรมการบรรยายการดูแลตัวเองจากโควิด-19 วิธีการป้องกันให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการฉีดวัคซีนแก่ชาวบ้านที่มารวมกิจกรรม และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่วัดบ้านเมืองโพธิ์ วัดบ้านกำลังก่อสร้างศาลาหลังใหม่พวกเราจึงบริจาควัสดุก่อสร้างให้แก่วัดเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่วัดบ้านเมืองโพธิ์ จากการจัดกิจกรรมครั้งขึ้นพวกเรารู้สึกดีใจและประทับใจมากที่ได้ลงพื้นที่ทำความดีในครั้งนี้และหวังว่าจะมีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นอีก

 

SC01 – EP.9 จิตอาสาการทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน ต.เมืองโพธิ์ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

 

Tags: , ,

อื่นๆ

เมนู