ความคืบหน้าด้านการรับวัคซีนของชาวบ้าน

กชกร ทองบางโปร่ง

     เมื่อวีนที่ 16 ตุลาคม 2564 ทางทีมผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์กำนัน นาย สุพัน ธนะรัมย์ ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ว่าสถานการณ์ในตำบลเรื่องไวรัสโควิด19 เป็นอย่างไรบ้าง กำนันบอกว่าตอนี้สถานการณ์ได้คลี่คลายลงแล้วเพราะทางเจ้าหน้าที่และชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทำให้ไม่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นแล้วแต่ทางเรายังคงคุมเข้มและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันเช่นเดิม และชาวบ้านได้รับวัคซีนป้องกันเกือบครบ 100 เปอร์เซ็นต์แล้วและเด็กๆ ที่มีอายุ12ปี ถึง 18 ปี ก็ได้รับวัคซีนกันแล้ว ในส่วนของการได้สอบถามชาวบ้านว่า มีอาการอย่างไรบ้างหลังได้รับวัคซีน  ชาวบ้านส่วนใหญ่บอกว่า อ่อนเพลีย คั่นเนื้อคั่นตัวมีอาการมีไข้เล็กน้อย และหิว แต่ไม่ได้เป็นอะไรมาก เป็นแค่ประมาณ2วัน ก็หายแล้ว

หลังจากที่สัมภาษณ์เสร็จ ทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ไปจัดสถานที่สำหรับทำกิจกรรมจิตอาสาในวันที่17 ตุลาคม2564 ได้ทำการจัดเรียงเก้าอี้ตามจำนวนผู้มาอบรม และจัดของว่างช่วยกัน

  

วีดีโอประจำเดือนตุลาคม

 

อื่นๆ

เมนู