เมืองโพธิ์ร่วมใจจิตอาสา 🤝

กฤติธี วารีชัยสง

               นับเป็นการเดินทางอีกก้าวหนึ่งของพวกเราชาว U2T ที่ได้ทำกิจกรรมต่างๆมามากมาย ในเดือนตุลาคมนี้พวกเราชาว U2T ได้รับมอบหมายให้จัดเตรียมทำกิจกรรมจิตอาสา โดยได้มีการประชุมระหว่างคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ผลสรุปออกมาว่าจะลงไปจัดกิจกรรมที่วัดบ้านเมืองโพธิ์ เมื่อพูดถึงคำว่า “จิตอาสา” หมายถึง การทำงานด้วยความสมัครใจ เสียสละเพื่อผลแห่งความดี โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และไม่แบ่งแยกเพศ อายุ ฐานะทางสังคม เศรษฐกิจ หรือยศตำแหน่งใดๆ หรือในอีกความหมายหนึ่ง คือ ผู้ที่มีจิตใจเป็นผู้ให้ เช่น ให้สิ่งของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือด้วยกำลังแรงกาย แรงสมอง ซึ่งเป็นการเสียสละสิ่งที่ตนเองมี แม้กระทั่งเวลา เพื่อเผื่อแผ่ให้กับส่วนรวม 

               ในวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม ที่ผ่านมานี้ พวกเราชาว U2T พร้อมทั้งคณาจารย์ผู้ควบคุมดูแลหลักสูตรได้ร่วมมือกับชาวบ้านตำบลเมืองโพธิ์เพื่อลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดบ้านเมืองโพธิ์ เนื่องด้วยทางวัดกำลังทำการก่อสร้างศาลาการเปรียญ ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จและยังขาดแคลนอุปกรณ์วัสดุก่อสร้างอีกพอสมควร พวกเราชาว U2T และคณาจารย์จึงได้ถวายปูนถุงเพื่อสมทบเป็นวัสดุให้แก่วัดบ้านเมืองโพธิ์ในการก่อสร้างศาลาการเปรียญ ซึ่งนับเป็นบุญกุศลใหญ่อีกรูปแบบหนึ่ง เพราะศาลาการเปรียญเป็นอาคารอเนกประสงค์ภายในวัด ที่มีพระสงฆ์และชาวบ้านมากมายใช้สอยประโยชน์จากศาลาแห่งนี้ นอกจากนั้นยังได้บริจาคไม้กวาดทั้งไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าว ให้กับวัดบ้านเมืองโพธิ์อีกด้วย กิจกรรมจิตอาสาได้จัดขึ้นในช่วงเช้าโดยจะร่วมกันทำความสะอาดพัฒนาวัดบ้านเมืองโพธิ์ ถึงแม้ว่าในวันนั้นจะมีฝนตกแต่เช้าแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคกับพวกเราชาว U2T และคณาจารย์รวมไปถึงชาวบ้านตำบลเมืองโพธิ์ที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ ซึ่งไม่คิดว่าจะมีคนเข้าร่วมกิจกรรมเยอะขนาดนี้ถึงแม้ว่าฝนจะตก นับว่าเกินคาดมาก หลังจากทำกิจกรรมทำความสะอาดวัดเสร็จ ก็รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ก่อนจะแยกย้ายกันกลับบ้าน

               นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงานยังได้ลงพื้นที่ตำบลเมืองโพธิ์ เพื่อทำแบบสอบถาม U2T-SROI และได้เข้าพบกับ นายสุพัน ธนะรัมย์ ซึ่งเป็นกำนันตำบลเมืองโพธิ์ เพื่อสอบถามติดตาม update เกี่ยวกับสถานการณ์โควิดในตำบลเมืองโพธิ์ จากการลงไปสอบถามพูดคุย พบว่าสถานการณ์โควิด ในตำบลเมืองโพธิ์ดีขึ้นมาก ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม ถึงแม้ว่าจะไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม แต่สถานที่กักตัว ศูนย์พักคอย ก็ยังคงเตรียมพร้อมรอรับกับผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้ออยู่ตลอดเวลา ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลได้รับวัคซีนเกือบครบทุกคนแล้ว รวมไปถึงเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ก็กำลังเข้ารับการฉีดวัคซีน คาดว่ายอดผู้ฉีดวัคซีนจะครบ 100% ในอีกไม่นาน

 

 

:::: วีดีโอ ประจำเดือนตุลาคม ::::

Tags: , ,

อื่นๆ

เมนู