1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช
  4. SC01 – กิจกรรมจิตอาสาและทำบุญสร้างศาลาการเปรียญ ณ วัดบ้านเมืองโพธิ์ ต.เมืองโพธิ์ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ (ประจำเดือนตุลาคม)

SC01 – กิจกรรมจิตอาสาและทำบุญสร้างศาลาการเปรียญ ณ วัดบ้านเมืองโพธิ์ ต.เมืองโพธิ์ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ (ประจำเดือนตุลาคม)

กิจกรรมจิตอาสาและทำบุญสร้างศาลาการเปรียญ ณ วัดบ้านเมืองโพธิ์ ต.เมืองโพธิ์ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

นราวิชญ์ ลาไธสง

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564 ทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้ทำการลงพื้นที่ไปเป็นผู้นำจิตอาสาพัฒนาวัดบ้านเมืองโพธิ์ ต.เมืองโพธิ์ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ โดยกลุ่มผู้ปฎิบัติงานและชาวบ้านได้ร่วมกันทำความสะอาดภายในวัด ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญประจำหมู่บ้าน สำหรับจัดงานสำคัญต่าง ๆ

กิจกกรรมในวันนี้จะมีการพูดคุยแบ่งหน้าที่ระหว่างผู้ปฎิบัติงานและประชาชนในพื้นที่ โดยจะมีการแจกเสื้อก่อนเริ่มกิจกรรมสำหรับประชาชนในพื้นที่ มีของว่างเวลาพักเบรคระหว่างทำจิตอาสา
และแบ่งพื้นที่สำหรับทำความสะอาด ภายในวัด ได้แก่ โบสถ์ ศาลาการเปรียญ เจดี ห้องน้ำ เมรุ หอระฆัง และพื้นที่อื่น ๆ ภายในวัด และถวายอิฐปูนสำหรับการสร้างศาลาการเปรียญ

โดยช่วงพักเที่ยงจะมีขนมจีน ของหวาน น้ำสมุนไพร และน้ำเปล่า สำหรับบริการผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทุกคน

โดยทางทีมผู้ปฏิบัติรู้สึกพอใจในการจัดกิจกรรมนี้เป็นอย่างมาก เนื่องได้เข้ามาพัฒนาจุดศูนย์รวมหลักของหมู่บ้าน ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งยังได้บริจากอิฐมวลเบาและปูนสำหรับการสร้างศาลาการเปรียญซึ่งจะเป็นสถานที่จัดกิจกรรมสำหรับตำบลต่อไปในภายภาคหน้าอีกมากมาย การจัดกิจกกรรมจิตอาสาครั้งนี้จึงถือได้ทั้งทำความสะอาดวัดและทำบุญไปพร้อม ๆ กัน

Tags: , ,

อื่นๆ

เมนู