รวมใจร่วมพลังทำความดี จิตอาสาเพื่อชุมชน

ณัฐนันท์ จะรับรัมย์

            ข้าพเจ้า นางณัฐนันท์ จะรับรัมย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประจำพื้นที่ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 17 เดือนตุลาคมนี้เป็นครั้งแรกในการลงพื้นที่ทำกิจกรรมของดิฉัน  ซึ่งเป็นช่วงที่การแพร่ระบาดของโควิด19 เริ่มลดลง ทางผู้ปฏิบัติงานจึงได้มีการประชุมวางแผนร่วมกันจัดกิจกรรมอาสา และตกลงกันเป็นที่วัดบ้านเมืองโพธิ์ ตำบลเมืองโพธ์ จังหวัดบุรีรัมย์

            ปัจจุบันวัดมีความเก่าแก่มาก และกำลังปรับปรุง ก่อสร้างศาลาการเปรียญอยู่  ทางคณะผู้ปฏิบัติงานจึงได้มอบปูนฉาบให้วัดเป็นจำนวน 50 ถุง เพื่อไว้สร้างศาลาการเปรียญต่อไป  นอกจากนี้เรายังมีเสื้อจิตอาสาที่นำมามอบให้กับชาวบ้านที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งด้วย และได้แบ่งหน้าที่ทำกิจกรรมโดยให้ชาวบ้าน  ทำความสะอาดบริเวณรอบวัด โบถส์ เจดีย์ และล้างห้องน้ำ  ซึ่งชาวบ้านที่มาร่วมกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ร่วมมือร่วมใจกันทำหน้าที่อย่างเต็มที่ อิ่มบุญกันถ้วนหน้า

            ในการลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากตัวแทนชาวบ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในชุมชน อาจารย์ประจำโครงการและคณะผู้ปฏิบัติงานทีมตำบลเมืองโพธิ์ ทุกท่านได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทำให้การลงพื้นที่ครั้งนี้สำเร็จและลุล่วงไปด้วยดี

 

วีดีโอประจำเดือนตุลาคม

Tags: , ,

อื่นๆ

เมนู