1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช
  4. SC01 รวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ วัดบ้านเมืองโพธิ์ ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ บทความประจำเดือนตุลาคม 2564

SC01 รวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ วัดบ้านเมืองโพธิ์ ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ บทความประจำเดือนตุลาคม 2564

ไผ่น้อย เดอะ ซีรี่ย์ EP.8
ตอน รวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ วัดบ้านเมืองโพธิ์

ปิยณัฐ กองแก้ว

      “ วัดบ้านเมืองโพธิ์ ” เป็นวัดที่ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ จะเป็นการลงพื้นที่ไปพัฒนาชุมชน ซึ่งในครั้งนี้ได้ลงไปพัฒนาในส่วนของวัดบ้านเมืองโพธิ์ และมีการอบรมให้ความรู้ในด้านการป้องกันโควิด 19

      วัดบ้านเมืองโพธิ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ในครั้งนี้ข้าพเจ้าขอนำเสนอตอน “รวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ วัดบ้านเมืองโพธิ์” ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ณ ขณะนี้ถือว่ายังคงร้ายแรงอยู่ ทางทีมงานได้มีการลงพื้นที่ไปทำกิจกรรม จิตอาสา ทำความสะอาดในบริเวณวัด และในส่วนต่าง ๆ ที่มีการใช้งานของคนหมู่มาก และทางตำบลเมืองโพธิ์ยังเคยใช้วัดเป็นสถานที่กักตัวของผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงอีกด้วย จากการสอบถามชาวบ้านในชุมชน พบว่า ไม่มีผู้มากักตัวที่วัดและสถานที่กักตัวต่างๆในตำบลตั้งแต่วันที่ 10 ที่ผ่านมา และชาวบ้านส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว นอกจากนี้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์ สวมหน้ากากอนามัย และยังมีการเว้นระยะห่างในการทำกิจกรรม เพื่อความปลอดภัยของทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

     ท้ายนี้ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านตำบลเมืองโพธิ์และเจ้าอาวาสที่เอื้ออำนวยสถานที่ให้จัดกิจกรรมขึ้นมา และต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่หลาย ๆ ท่านที่สนับสนุนกิจกรรมดี ๆ เหล่านี้ และหวังว่าจะมีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นอีกในครั้งหน้า

 

 

 

อื่นๆ

เมนู