วัคซีนโควิด 19 ชุมชนตำบลเมืองโพธิ์

 

ศรีแพร สวัสดิ์รัมย์

          วัคซีนคือ สารชนิดหนึ่งที่ฉีดเข้าไปร่างกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ ส่วนใหญ่ทำมาจากเชื้อโรค แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ทำจากเชื้อโรคที่ตายแล้ว มีสารของเชื้อโรคมาฉีดเข้าตัวเรา และทำจากเชื้อโรคที่อ่อนแอ ทำให้มันสลบ พิษจะได้ไม่รุนแรง เมือฉีดเข้าไปในร่างกายคนเรา ร่างกายเราก็จะสร้างภูมิคุ้มกัน

          ข้าพเจ้า นางศรีแพร สวัสดิ์รัมย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน U2T ภาคประชาชน รับผิดชอบงานตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่สอบถามข้อมูล นายสุพัน ธนะรัมย์กำนันตำบลเมืองโพธิ์ บ้านเลขที่ 80 ม.2 พร้อมด้วยประชาชนตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เกี่ยวกับการได้รับวัคซีนในชุมชน การเข้าถึงและช่องทางการไปรับวัคซีนที่ไหนบ้าง บุคคลอายุเท่าไหร่ ถึงจะได้รับการฉีดวัคซีน จากที่รัฐบาลไทย ได้นำเข้าวัคซีน การรณรงค์ให้ประชาชนฉีดนั้น คนในชุมชนให้ความร่วมมือและยอมรับการฉีดวัคซีนโควด 19 มากน้อยแค่ไหน และสถานการณ์โรคระบาดโควิด19ในพื้นที่ตอนนี้เป็นอย่างไร จากการสอบถามข้อมูลนายสุพัน ธนะรัมย์ ประชาชนในตำบลเมืองโพธิ์ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการฉีดวัคซีน โควิด19 จำนวนผู้ที่ไปรับการฉีดคิดเปอร์เซ็นต์ได้ 90เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชน ช่องทางในการเข้ารับวซีน มีอยู่ที่ โรงพยาบาลห้วยราช สนามช้างอารีน่า โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ให้การต้อนรับ อำนวยความ สะดวกและบริการให้แก่ผู้ไปรับวัคซีน

          การรับวัคซีนโควิด 19 รอบแรกเริ่มตั้งแต่ 30 กรกฎาคม 2564 ช่วงอายุ 18-60 ปีขึ้นไป
               – อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน เข็มแรก 5 กรกฎาคม 2564
               – เด็กนักเรียน 12-18 ปี เข็มแรก 7 ตุลาคม 2564
               – และเด็กไม่ได้เรียน 12-18 ปี เข็มแรก 19 ตุลาคม 2564

          และในส่วนของการสอบถามประชาชนในพื้นที่จากที่รัฐบาลได้นำวัคซีนเข้ามา และรณรงค์ให้ฉีดนั้น ก็รู้สึกดีใจแต่ก็มีความวิตก กังวลอยู่บ้างในช่วงแรก ๆ ก่อนการฉีด จากการติดตามข้อมูล ข่าววสาร เพราะผลข้างเคียงของวัคซีน แต่หลังจากที่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19เข็มแรกนั้น มีความปลอดภัยผลข้างเคียงเล็กน้อย บางรายมีไข้ ไม่ถึงกับเสียชีวิตตามที่สื่อต่าง ๆ ออกข่าว ส่วนสถานการณ์โควิด-19ในชุมชน ณ ตอนนี้เริ่มคลี่คลายไม่มีการระบาดในพื้นที่ ศูนย์กักกันและพักคอยมีค่าตัวเลขเป็นศูนย์

 

วีดีโอประจำเดือนตุลาคม

 

Tags: , ,

อื่นๆ

เมนู