1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช
  4. SC01-บทความประจำเดือนตุลาคม การปฏิบัติงานห้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอห้วยราช (กลุ่ม กพร.) ประจำตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช

SC01-บทความประจำเดือนตุลาคม การปฏิบัติงานห้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอห้วยราช (กลุ่ม กพร.) ประจำตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช

น้ำใจ น้ำโลหิต

สุกัญญา มากะเต

สวัสดีเดือนตุลาคมค่ะ เข้าสู่เดือนที่ 9  ของการทำงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) กันแล้วนะคะ ซึ่งบทความประจำเดือนนี้จะพูดถึงการรับบริจาคโลหิตของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ และภาคเอกชน จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกรับบริจาคโลหิต ผ่านวิกฤติโรคโควิด-19 ระบาด ซึ่งครั้งนี้ได้มารับบริจาคที่ ณ ที่ว่าการอำเภอห้วยราช

เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ส่งผลให้โลหิตสำรองสำหรับผู้ป่วยในตอนนี้เกิดการขาดแคลนเป็นอย่างมาก ทางกาชาดจังหวัดและโรงพยาบาลบุรีรัมย์จึงขอรับบริจาคเพื่อเก็บไว้ในคลังเลือดของโรงพยาบาล สำหรับใช้ในการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยและส่งต่อให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน ในปัจจุบันผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้มีผู้มาบริจาคเลือดลดลง อาจส่งผลกระทบต่อการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดกรณีฉุกเฉิน

               

ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากประชาชนอำเภอห้วยราชเป็นอย่างมาก โดยมีผู้มาบริจาคโลหิตเป็นจำนวนกว่า 200 คน หากประชาชนท่านใดต้องการที่จะบริจาคโลหิต สามารถเข้าไปขอบริจาคได้ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ก่อนวันมาบริจาคโลหิต อย่าลืมนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ

 

อื่นๆ

เมนู