เมืองโพธิ์กินดีอยู่ดีด้วยผักปลอดสารเคมี

บวรรัตน์   ปทุมมณี

                   เมื่อเอ่ยถึงพืชผัก ทุกคนไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่เคยรับประทานผักมาก่อนอาหารแทบทุกมื้อจะต้องมีผักเป็นอาหารประกอบสอดแทรกอยู่ด้วยเสมอ เราได้ธาตุอาหาร โปรตีน วิตามินต่างๆเกลือแร่จากพืชผัก พืชผักยังเหมาะกับทุกเพศทุกวัย
สามารถปลูกกินเองได้ง่าย

                   ข้าพเจ้า ได้ลงที่ปฏิบัติงานในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 บ้านประดู่ ตำบลเมืองโพธิ์ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ ได้สอบถามข้อมูลจาก นางพีรภรณ์ ทะลายรัมย์ บ้านประดู่ บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 4 (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4) เกี่ยวกับอาชีพเกษตรกรภายในหมู่บ้านพบว่าคนในชุมชนได้มีการปลูกพืชผักกินเองตามริมรั้วหรือพื้นที่ว่างในบริเวณในชุมชุน

                   โดยคนในชุมชนได้นำแนวทางในการพึ่งพาตัวเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช (ราชกาลที่ 9)มาใช้ เป็นแนวทางการปลูกพืชผักสวนครัวที่สามารถปลูกเองได้ง่าย ดูแลไม่ยาก สามารถใส่ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากมูลสัตว์ต่างๆ แทนปุ๋ยเคมีได้ ซึงลดต้นทุนสำหรับการปลูก ให้ประโยชน์ในแง่การใช้สอยมีผลผลิตให้ได้เก็บตลอดทั้งปี และที่สำคัญไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง เพื่อเร่งในการเจริญเติบโต เพราะพืชผักส่วนใหญ่ตามท้องตลาดส่วนใหญ่มักจะมีสารเคมีปนเปื้อน หรือสารตกค้างของสารเคมีอยู่ ทำให้ปัจจุบันผู้คนเริ่มหันมาปลูกผักกินเองมากยิ่งขึ้น เพื่อหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพของตัวเองมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปลูกพริกแดงจินดา
พริกขี้หนู คะน้า ตะไคร้ เป็นต้น
   

                     และวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ทางคณะอาจารย์ผู้ดูแลโครงการและผู้ปฏิบัติงานได้จัดกิจกรรมทำลูกชิ้นจากเห็ดนางฟ้าโดยมีคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นวิทยากรสอนวิธีการทำลูกชิ้นจากเห็ดนางฟ้าและยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างแพ็คเก็ตจิ้ง การถนอนอาหารให้ได้นานและสามารถนำความรู้ที่ได้อบรมไปต่อยอดเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่ครัวเรือนและชุมชนต่อไป
     
     

 

Tags: , ,

อื่นๆ

เมนู